Start

Heter det leverantör, importör eller distributör vid upphandling av produkter?

Publicerad 14 juli 2017
I upphandlingskontrakt och dylikt runt lagen om offentlig upphandling används "leverantör". I nya förordningen om medicintekniska produkter finns endast tillverkare/importör/distributör. Leverantör finns inte som ekonomisk aktör. Vad ska vi skriva i upphandlingskontrakt mm framöver?

Caroline Hagström

Publicerad 14 juli 2017

Hej Caroline!

Definitionen av termen leverantör i lagen om offentlig upphandling (LOU) är mycket bred. Med leverantör avses den eller de som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader. Vem leverantören är eller vilken roll leverantören har beror på i vilket sammanhang i LOU termen används i.

En leverantör kan i det enskilda fallet till exempel vara avtalspart, tillverkare, importör och/eller distributör. Det är därför inte möjligt att svara på vilken term som ska användas i upphandlingskontrakt eftersom det beror på i vilket sammanhang leverantören omnämns i. Vanligen brukar begreppet leverantör i upphandlingsdokumenten syfta till potentiella anbudsgivare. Vad gäller terminologin i själva kontraktet eller ramavtalet förekommer olika begrepp, men de vanligaste är ”leverantör”.

Eftersom den upphandlande myndigheten bara kan ställa krav på leverantören som avtalet ingås med kan myndigheten ibland behöva ställa krav på att leverantören i sin tur ska ställa krav på sina eventuella underleverantörer (exempelvis tillverkare, importörer och distributörer).
​​​​
Uppdaterad: den 22 augusti 2019

Med vänliga hälsningar,

Gustav

14 juli 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.