Start

Får man direktupphandla när ingen befintlig leverantör kan leverera?

Kan ett landsting gå utanför ett befintligt ramavtal när ingen av de upphandlade företagen klarar att leverera efterfrågad personal vid ett avrop?

Till exempel om ett landsting söker 5 st IT-konsulter men upphandlade företag kan bara leverera 2 eller 3. Får landstinget då ge uppdraget vidare till ett annat bolag som inte är med sedan tidigare i upphandlingen?

Martin Nyblad

Publicerad 12 augusti 2017

Hej,

I regel har en upphandlande myndighet inte rätt att tillämpa förhandlat förfarande utan föregående annonsering när det inte kommit in några lämpliga svar eller då de svar som har inkommit varit ogiltiga eller oacceptabla vid en förnyad konkurrensutsättning.

Enligt Konkurrensverket är det viktigt att notera att det är en betydande skillnad mellan en förnyad konkurrensutsättning och ett annonserat förfarande, eftersom endast ramavtalsleverantörer bjuds in att lämna anbud vid förnyad konkurrensutsättning. Detta i motsats till att vända sig mot hela leverantörsmarknaden vid annonserat förfarande. Om inga lämpliga anbud inkommer vid förnyad konkurrensutsättning kan situationen därmed inte likställas med att inga lämpliga anbud inkommer vid annonserat förfarande.

Du kan läsa mer om direktupphandling vid förnyad konkurrensutsättning i ett av Konkurrensverkets tillsynsärenden, se Konkurrensverkets beslut dnr 179/2014.

Om du vill veta mer om vad man som upphandlande myndighet kan göra vid en sådan situation som du beskriver kan du läsa inlägget Vad gör vi om vi inte får in några avropssvar vid avrop på ramavtal? i vår Frågeportal.

Uppdaterad: den 23 augusti 2019

Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

14 augusti 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.