Start

Hur lång löptid får ett avtal med en privat fastighetsägare vara?

Hej,

Jag undrar hur långt ett kontrakt som kommunen har med en privat fastighetsägare får vara? Får det lov att var till exempel 20 år långt? Jag syftar på uthyrning till kommunen som sedan i andra hand inhyser hemlösa personer i detta boende.

Undrar även om LOU skall tillämpas vid denna typen av upphandling?

Tacksam för svar.

Med vänlig hälsning TA

Torbjörn

Publicerad 12 september 2017

Hej Torbjörn,

Svaret beror på om lagen om offentlig upphandling (LOU) ska tillämpas eller inte. I LOU finns ett särskilt undantag bland annat för hyra av lokaler (kallas ibland hyresundantaget).

Det är det avtalets huvudsakliga syfte som avgör om avtalet är att betrakta som ett hyresavtal som undantas eller om LOU ska tillämpas. För att avgöra avtalets huvudsakliga syfte behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, vilket innebär att vi inte kan svara på din fråga.

Vi har svårt att avgöra om användningen av lokalen i ditt exempel har något samband med hyran av lokalen. Om avtalets huvudsakliga syfte är att ordna boende för hemlösa ska avtalet upphandlas enligt LOU. Är kontraktets huvudsakliga syfte hyra av lokal är kontraktet undantaget från LOU. Om användningen av lokalen och hyran av lokalen inte har något samband, det vill säga att dessa upphandlas separat, omfattas tjänsten av LOU medan hyresavtalet är undantaget från LOU.

Är ett avtal undantaget från LOU finns inga upphandlingsrättsliga bestämmelser om kontraktets löptid.

Avtalets löptid om upphandlingen omfattas av LOU
I LOU finns begränsningar när det gäller löptiden, läs mer om det i inlägget Hur långt får avtalets löptid vara för kontrakt respektive ramavtal? i vår Frågeportal.

Läs mer
Läs mer om hyresundantaget på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 3 kap. 19 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – hyresundantaget
  • EU-domstolens dom C-536/07 och C-213/13 – det är kontraktets huvudsakliga syfte som avgör om kontraktet är att betrakta som ett hyresavtal och om LOU därför ska tillämpas eller inte
Uppdaterad: den 15 november 2019

Med vänlig hälsning

Gustav

14 september 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.