Start

Hur gör man för att iaktta likabehandlingsprincipen vid dialog med enskild leverantör?

Hej

Hur mycket information får upphandlande enhet gå ut med för att få in en bra budgetoffert i ett tidigt utredningsskede och samtidigt uppfylla likabehandlingsprincipen?

Exempel:
För att utreda om en affärsidé kommer att vara lönsam eller ej behöver vi ,i ett tidigt skede, få fram priser på vissa komponenter. Vi kan inte lägga för mycket tid på denna utredning initialt och fråga alla leverantörer eller starta en urvalsupphandling står därför inte i proportion till den tid som vi kan investera i utredningen. Är det tillåtet att kontakta en leverantör och tillhandahålla: tekniska förutsättningar och information om plats etc. för att få fram ett någorlunda noggrant pris?

Henrik Hägglund

Publicerad 22 september 2017

Hej Henrik!

En upphandlande myndighet får genomföra preliminära marknadsundersökningar i syfte att förbereda upphandlingen till exempel får den rådfråga eller godta råd från marknadsaktörer. Att föra dialog med potentiella leverantörer är en del av marknadsanalysen. Det är dock inte möjligt att ange någon specifik gräns för hur mycket information som den upphandlande myndigheten får gå ut med i denna dialog, eftersom det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Det viktiga är att inte dela med sig till leverantören hur upphandlingen ska läggas upp, vilka krav som kommer att ställas och liknande information.

Den grundläggande upphandlingsprincipen om likabehandling innebär att ingen leverantör får gynnas i förhållande till andra. Även om det framstår som mer fördelaktigt för den upphandlande myndigheten att föra dialog med ett flertal leverantörer inför en upphandling så finns det inget förbud mot att endast föra dialog med endast en leverantör. Ett sådant upplägg får dock inte leda till att leverantören får en otillbörlig fördel vid utformningen av upphandlingsdokumentet. En leverantör som ges ett stort inflytande över upphandlingsdokumentet kan påverka utformningen på ett sätt som gynnar leverantören snarare än att på ett neutralt sätt tillgodose den upphandlande myndighetens behov. Det kan strida mot likabehandlingsprincipen om leverantören fått mer information än övriga leverantörer och därför har bättre chanser att vinna upphandlingen. En otillåten särbehandling kan få till följd att en upphandling behöver göras om. I slutändan är det upp till den upphandlande myndigheten att säkerställa att upphandlingen genomförs på ett korrekt sätt.

Om en anbudssökande eller anbudsgivare har deltagit i förberedelserna av en upphandling, ska de andra anbudssökandena eller anbudsgivarna informeras om vilka upplysningar av relevans för upphandlingen som har lämnats i det sammanhanget. Läs mer om det i inlägget Måste man informera om vilka leverantörer man träffat under förberedelsefasen? i vår Frågeportal.

Läs mer
För mer vägledning om tidig dialog med leverantörerna kan utföras se vår webbplats. Utöver den mer generella informationen har vi även tagit fram stödmaterialet 6 myter om dialog i offentlig upphandling samt ett flertal exempel från upphandlingar som använt sig av dialog. Se även inlägget Hur för man tidig dialog med leverantörerna utan att ge någon fördelar? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • artikel 40 i LOU-direktivet (2014/24/EU) – direkt stöd för att det går bra att genomföra preliminära marknadsundersökningar.
Med vänliga hälsningar,

Johan

22 september 2017 (Uppdaterat 22 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.