Start

Behöver en sekretessprövning av anbud dokumenteras?

Hej!

Har en fråga om sekretessprövning av anbud behöver dokumenteras. Om vi gjort en prövning enligt 13 kap 16 § OSL och bedömer att anbudet inte ska sekretessbeläggas, behöver denna prövning dokumenteras då? Jag finner inget lagstöd om dokumentationsskyldighet i denna fråga. Om jag har missat det och om det är så ska det diarieföras som beslut då?

Jag finner enbart att vi som myndighet ska pröva om anbudsgivaren har skäl för att sekretessbelägga anbudet eller ej. Om vi inte finner skäl för det så är det en allmän handling.

Maria Bengtsson

Publicerad 06 oktober 2017

Hej Maria,

Eventuellt kan det vara så att du angett fel bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Oavsett detta gäller följande.

Det finns som huvudregel ingen skyldighet enligt lag att dokumentera ett utlämnande av allmän handling. I undantagsfall finns dokumentationsskyldighet, exempelvis gällande utlämnande av journalhandling enligt patientdatalagen.

En myndighet eller allmänt organ kan ha interna styrdokument (i form av policyer, riktlinjer och så vidare) som föreskriver att utlämnandet ska dokumenteras på ett särskilt sätt, exempelvis genom diarieföring.

Notera särskilt att en anbudsgivare inte kan sekretessbelägga information i ett anbud. En anbudsgivare kan begära sekretess men det är myndigheten som prövar om uppgifterna ska beläggas med sekretess. Mycket riktigt ska en allmän handling på begäran lämnas ut om den inte sekretessbelagd enligt OSL.

Läs mer
Läs även inlägget Kan anbudsgivare sekretessbelägga sitt anbud genom att begära sekretess? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL)
  • 3 kap. 11 § patientdatalag (2008:355) dokumentationsskyldighet vid utlämnande av journalhandling.
Uppdaterad: den 16 oktober 2019

Med vänlig hälsning,

Gustav

09 oktober 2017

Hej och tack för svar. Jag har angett fel kapitel. Det skulle vara 31 kap. 16 § i offentlighets- och sekretesslagen. Mvh Maria

Maria Bengtsson

09 oktober 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.