Start

Kan en upphandlande organisation använda takpris?

Kan en myndighet, för att ej överskrida budgeterade medel, ange takpriser för vad en tjänst ska få kosta ex. dygnshyra för hyrbilstjänster el. liknande och ange att anbud överstigande myndighetens takpriser kommer att förkastas?

Läser en dom från 2010, Övertorneå Entreprenad AB - Övertorneå kommun, mål nr. 2164-10E där förvaltningsrätten i Luleå säger följande:

"Vad gäller frågan om takpris så konstaterar förvaltningsrätten att det inte står i strid med LOU att uppställa villkor om takpris. Skäl för ingripande enligt LOU föreligger därför inte på denna grund".

Denna dom är dock från 2010 och jag hittar inga andra domar. Jag skulle vara tacksam om ni kunde hjälpa mig i denna fråga så snart som möjligt.

Charlotta von Schedvin

Publicerad 18 oktober 2017

Hej Charlotta,

Det bör inte stå i strid med lagen om offentlig upphandling (LOU) att uppställa villkor om takpris. Takpriser är mindre ingripande än golvpriser (golvpriser är i princip inte tillåtet). Lägre priser är ett konkurrensmedel medan högre priser inte är det.

I förarbetena till LOU framgår att det är möjligt att låta kostnadselementet ha formen av ett fast pris eller en fast kostnad och låta leverantörerna endast konkurrera med kvalitetskriterier. Detta kommer även till uttryck i LOU-direktivet.

Källhänvisningar
  • HFD 2018 ref. 50 – golvpriser är i princip inte tillåtna
  • prop. 2015/16:195 s. 788 – det är möjligt att låta kostnadselementet ha formen av ett fast pris eller en fast kostnad och låta leverantörerna endast konkurrera med kvalitetskriterier, detta kommer även till uttryck i artikel 67.2 andra stycket i LOU-direktivet.
Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

23 oktober 2017 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.