Start

Vad är skillnaden mellan annons och upphandlingsdokument?

Publicerad 19 oktober 2017
I LOU talas det om annons på flera ställen. Vad är annonsen? Är det samma sak som förfrågningsunderlaget? I LOU står bland annat att webbadress varifrån förfrågningsunderlaget kan hämtas ska anges i annonsen, om annons och förfrågningsunderlag är samma ska  det ändå anges?

Åke

Publicerad 19 oktober 2017

Hej Åke!

En annons är ett meddelande där den upphandlande organisationen informerar om sin avsikt att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal genom att offentliggöra en anbudsinfordran. Vad annonsen ska innehålla framgår av lagen om offentlig upphandling (LOU) och upphandlingsförordningen. Om det rör sig om en upphandling över tröskelvärdet finns regler om annonsens innehåll i EU:s standardformulär (eForms) som framgår av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1780.

Ordet förfrågningsunderlag i gamla LOU har ersatts av ordet upphandlingsdokument i nya LOU. Notera att upphandlingsdokument är ett samlingsbegrepp för alla dokument hänförliga till underlaget för att ta fram ett anbud i en upphandling, det vill säga ordet upphandlingsdokument inkluderar annonsen. Varje dokument som en upphandlande organisation använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen är således en del av upphandlingsdokumenten. Begreppet omfattar enligt LOU-direktivet bland annat annonser om upphandling, förhandsannonser, tekniska specifikationer, förslag till kontraktsvillkor och upplysningar om allmänt tillämpliga skyldigheter samt eventuella kompletterande dokument.

Det finns alltså inget hinder mot att ange all information i annonsen, eller att via länkar hänvisa till andra dokument som också är en del av upphandlingsdokumenten. I det enskilda fallet kan gränsen mellan vad som anses vara en annons och vad som är resterade del av upphandlingsdokumenten ibland vara oklar.

Läs mer
Läs mer om att annonsera på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 10 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande
  • 5 a och 14 §§ upphandlingsförordningen (2016:1162) – innehållet i annonser för anbudsinfordran
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1780 (eForms) – EU:s standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar (konsoliderad version).
Med vänliga hälsningar

Erika

Jurist

24 oktober 2017 (Uppdaterat 03 januari 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.