Start

Hur kan vi utforma hållbarhetskriterier utan att riskera överprövning i alltför hög grad?

Publicerad 16 november 2017
Hej

Jag undrar hur vi kan utforma kriterier för hållbarhet utan att riskera överprövning i alltför hög grad. Upphandlingen gäller el- och optomateriel

Bernt Stjärnvidde

Publicerad 16 november 2017

Hej Bernt!

Till att börja med rekommenderar vi dig att läsa om att Utforma egna hållbarhetskrav och Framgångsfaktorer på vår webbplats.

Hållbarhetskriterier ska ha koppling till det som upphandlas och vara förenliga med proportionalitetsprincipen. Det innebär att kriterierna ska vara rimliga i förhållande till det som upphandlas. Kraven ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Om det finns flera alternativ bör den upphandlande myndigheten eller enheten välja det alternativ som är minst belastande för leverantörerna.

Vidare ska kriterierna vara transparenta, förutsägbara och icke-diskriminerande. Tilldelningskriterier ska medföra ett mervärde och vara möjliga att utvärdera, kontrollera och följa upp.

Det framgår inte av din fråga vilka krav ni tänkt ställa, men ett generellt råd är att använda tilldelningskriterier hellre än krav om ni är osäkra på hur marknaden ser ut.

För vissa krav gällande exempelvis mjukgörare i kablar eller halogenfritt material finns det testmetoder och standarder vilket kan vara vägledande vid utformningen av kriterier.

Lycka till!

Uppdaterad: den 13 december 2019

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

17 november 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.