Start

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling av transport, gäller de bara i Sverige?

Publicerad 08 december 2017
Hej,

Vi ska göra en upphandling av transporter av varor och ska ställa de arbetsrättsliga villkor i nivå med kollektivavtal. Vi har några frågor:
  • Om vi har en underleverantörer från Holland, gäller utstationeringslagen?
  • Kan det vara så att de arbetsrättsliga villkor i detta fall bara gäller för leverantörer och underleverantörer i Sverige?

Lasse

Publicerad 08 december 2017

Hej,

När det gäller arbetsrättsliga villkor är det skillnad på villkoren beroende på om arbetet kommer utföras i Sverige eller utanför Sverige där svensk arbetsrätt inte är tillämplig. När arbete utförs i Sverige ska villkor ställas för lön, semester och arbetstid. Leverantören ska säkerställa att anställda arbetstagare som medverkar i utförandet av det aktuella kontraktet minst erhåller dessa villkor. Den leverantör som antas och kommer fullgöra kontraktet ska också säkerställa att de arbetsrättsliga villkoren efterlevs av underleverantörer som eventuellt anlitas.

Om underleverantören är en arbetsgivare (till exempel från Holland som i ditt exempel) som tillfälligt har utstationerat en arbetstagare för att utföra arbete (transporten av varor) gäller utstationeringslagens bestämmelser. Underleverantören kan därmed åberopa en utstationeringssituation och anses uppfylla de arbetsrättsliga villkoren om denne tillämpar motsvarande villkor om arbets- och anställningsvillkor enligt lagen om utstationering av arbetstagare. Av utstationeringslagen framgår att arbetstagaren bland annat ska få minimilön enligt det kollektivavtal som är tillämpligt på arbetet. När det gäller andra villkor än lön till exempel arbetstid och semester, innebär utstationeringslagen att lagreglerade nivåer ska uppfyllas om inte det centrala kollektivavtal som tillämpas i Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen innehåller mer förmånliga regler för arbetstagaren. Läs mer om begreppet utstationering på vår webbplats.

Läs mer
Läs mer om arbetsrättsliga villkor i upphandlingsreglerna på vår webbplats.

Uppdaterad: den 19 december 2019

Vänliga hälsningar,

Charlotta

08 december 2017 (Uppdaterat 26 juli 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.