Start

Hur lång tid innan ett avtal löper ut ska det förlängas?

Hej!

Vad gäller när man skall förlänga ett ramavtal.
Avtalet gäller i två år med möjlighet att förlänga två år till med ett år i taget (2+1+1).

I vanlig fall så anger man att avtalet skriftligen skall förlängas minst 3 eller 6 månader innan avtalet löper ut, i detta fall finns inget senaste förlängningsdatum, vad gäller då?

Mvh. Mikael

Mikael

Publicerad 11 december 2017

Hej Mikael,

Ett ramavtal får ändras i enlighet med en ändrings- eller optionsklausul (inbegripet förlängningsklausuler) som angetts i något av upphandlingsdokumenten i den ursprungliga upphandlingen om ramavtalets övergripande karaktär inte ändras och om klausulen klart, exakt och entydigt beskriver under vilka förutsättningar den kan tillämpas, samt om omfattningen och arten av ändringarna som kan komma att göras framgår.

Om klausulen inte uppfyller förutsättningarna ovan skulle en förlängning kunna utgöra en otillåten direktupphandling. Vad som krävs för att kravet ska vara uppfyllt är inte helt klarlagt. I vart fall bör det rimligen framgå om beslut om förlängning fattas ensidigt av den upphandlande myndigheten eller gemensamt av parterna.

Notera att det inte finns något krav på att en förlängningsklausul ska innehålla en tidsfrist för när en eventuell förlängning senast ska ske. Det kan dock vara lämpligt att ange en tidsfrist i upphandlingsdokumenten, inte minst av affärsmässiga skäl. I det enskilda fallet kan det även vara så att det framgår på annan plats i upphandlingsdokumenten hur förlängningsklausulen kan komma att tillämpas.

Läs mer
Läs mer i vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal – möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen s. 23–26.

Källhänvisningar
  • 17 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ändrings- eller optionsklausuler.
Uppdaterad: den 19 december 2019

Med vänliga hälsningar

Erika

Upphandlingsjurist

11 december 2017

Hej!
Vi har ett ramavtal på 24 månader med möjlighet att förlänga avtalet ytterligare 24 månader. Vi har skickat en avropsförfrågan till den leverantör vi har kontrakt med om förlängning ytterligare 24 månader. Leverantören har bekräftat och accepterat förlängningen via mail.

Frågan är nu; Behöver vi skriva ett nytt avtal för aktuell period som båda parter undertecknar eller räcker den accept vi fått?

Elin Nordén

7 maj 2020

Hej Elin,

Din fråga omfattas inte av upphandlingsrätten utan av avtalsrätten. Eventuellt regleras frågan om hur avtalet ska förlängas av villkoren i ert befintliga avtal. Om så inte är fallet är det upp till parterna att komma överens om hur detta ska hanteras i praktiken.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

11 maj 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.