Start

Finns någon skyldighet att informera befintlig leverantör om annonsering av kommande upphandling?

Publicerad 13 december 2017
Hej,

Jag vet ett företag med konferensanläggning som tidigare varit upphandlad i sin egen kommun. Nu har upphandlingen blivit förnyad, och tyvärr så har företaget missat processen. Har inte kommunen någon skyldighet att informera om att anbudet ska förnyas, eller är det upp till en själv att hålla koll på kommunens hemsida var tredje år?

Till saken hör att detta är en liten kommun med få konferensanläggningar. Kommunens egna tjänstemän tycker det är absurt, eftersom de nu tvingas åka en bra bit utanför sin egen kommun för att konferera.

Samma ställe är upphandlat via en annan kommun och där finns en helt annan information och hjälpsamhet.

Julia

Publicerad 13 december 2017

Hej Julia,

Om den aktuella upphandlingen omfattas av annonseringsplikten enligt någon av bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU) uppfylls informationsplikten genom att just annonsera upphandlingen enligt dessa bestämmelser. Utöver denna skyldighet finns det inte någon ytterligare upplysningsplikt för den upphandlande myndigheten.

Däremot finns det inget hinder för den upphandlande myndigheten att också informera om såväl pågående som kommande upphandlingar på annat sätt, till exempel genom att informera om det på sin webbplats eller direkt till befintliga leverantörer.

Med vänlig hälsning

Mattias

14 december 2017 (Uppdaterat 22 april 2021)

Om upphandlaren väljer att per mail meddela vissa av de underleverantörer som man har avtal med i nuläget men inte alla, är det lagligt?

Nicklas

15 juni 2018

Hej Nicklas,

Vi hänvisar till mitt tidigare svar ovan. Den upphandlande myndigheten uppfyller sin upplysningsplikt genom att annonsera upphandlingen när annonseringsplikt föreligger enligt lagen. Det är ytterst leverantörernas ansvar att hålla sig informerade och uppdaterade om vilka upphandlingar av intresse som ligger ute på annons. Om upphandlingen inte behöver annonseras enligt någon upphandlingslag kan den upphandlande myndigheten själv välja hur den tar kontakt med marknaden.

Med vänlig hälsning

Mattias

18 juni 2018 (Uppdaterat 22 april 2021)

Hej!
Jag spinner vidare lite på den här frågeställningen:

Om jag som leverantör kontaktar en myndighet och frågar när/om en upphandling ska göras, kan då myndigheten äga rätt att inte besvara min fråga (även om de vet när upphandlingen kommer att göras)?

Göran

30 oktober 2018

Hej Göran,

Vi tolkar din fråga som att frågan till myndigheten snarare avser när en viss upphandling kommer att annonseras än att frågan avser om myndigheten i framtiden kommer att genomföra en viss upphandling överhuvudtaget. Om en upphandlande myndighet inte har identifierat ett visst behov kan det inte krävas av myndigheten att den på förhand ska kunna svara på när i framtiden det kan bli aktuellt att genomföra en upphandling för att täcka detta behov som inte ännu finns. Det kan lika gärna visa sig behovet att köpa in föremålet (vara, tjänst eller byggentreprenad) aldrig uppkommer, exempelvis på grund av att myndigheten tillgodoser behovet i egen regi.

I upphandlingslagstiftningen finns ingen skyldighet för en upphandlande myndighet att besvara en sådan fråga. Däremot finns en möjlighet för upphandlande myndigheter att informera om kommande upphandlingar. Det gäller under förutsättning att den upphandlande myndigheten följer de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Att lämna viss information till vissa leverantörer, men inte till andra, kan tyda på att den upphandlande agerar i strid mot principen om likabehandling. Det är dock tveksamt om information om när en kommande upphandling planeras annonseras ensamt utgör sådan information som kan ge en leverantör en otillbörlig fördel i förhållande till andra leverantörer på ett sådant sätt att den upphandlande myndigheten bryter mot principen.

Om den upphandlande myndigheten däremot väljer att inte svara på frågan om när en kommande upphandling ska annonseras, oavsett vem som ställer frågan, har vi svårt att se hur det skulle anses strida mot de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Olika typer av juridiska personer kan vara upphandlande myndigheter. Det betyder att upphandlande myndigheter är skyldiga att följa olika regelverk (utöver upphandlingslagstiftningen). En kommun är till exempel skyldig att följa förvaltningslagen, medan ett kommunalt bolag inte omfattas av lagen. I förvaltningslagen regleras bland annat förvaltningsmyndigheternas serviceskyldighet.

Vi är osäker på om din fråga ska tolkas som att du inte får något svar alls från den upphandlande myndigheten eller om svaret på din fråga till myndigheten är nekande eller oklart. Om den upphandlande myndigheten omfattas av förvaltningslagen bör du i vart fall få en återkoppling.

Med vänlig hälsning

Mattias

31 oktober 2018 (Uppdaterat 22 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.