Start

Var måste vi annonsera en upphandling?

Hejsan,

jag jobbar på en konsultfirma inom mark- och anläggningsjobb. Vi samarbetar med en mindre kommun i en upphandling och de kommer även vilja ha hjälp med annonseringen. Varken kommunen eller vi har ett t.ex. upphandlingskonto och p.g.a. kostnaden så vill inte vårat företag skaffa ett sådant just nu. Vad finns det för lagar kring annonsering på andra sätt, t.ex. via kommunens egna hemsida? Det är lag på elektronisk upphandling, vad krävs?

Behöver all information som finns kring just annonsering av upphandling åt kommun.

Tacksam för hjälp!

Jeanette

Publicerad 07 juni 2017

Hej Jeanette!

Av din fråga framgår det inte vilket förfarande som är aktuellt och därför blir mitt svar av mer generell karaktär.

Annonsering
Som utgångspunkt ska alla upphandlingar som inte är direktupphandlingar annonseras i en annonsdatabas som är registrerad hos Konkurrensverket (KKV). Reglerna för annonsering av upphandlingar beror bland annat på om kontraktsvärdet är över eller under tröskelvärdena. Upphandlingar över tröskelvärdena ska som regel dessutom annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily (TED).

Läs mer om att annonsera upphandlingar på vår webbplats.

Kommunikation med allmänt tillgängliga elektroniska medel
I princip alla upphandlingar måste genomföras med elektroniska medel. Notera att detta endast innebär krav på att upphandlingsdokument, anbud och andra till upphandlingen relaterade handlingar överförs på elektronisk väg, det vill säga det omfattar krav på elektronisk kommunikation, men inget krav på att e-upphandling måste göras med hjälp av ett e-upphandlingssystem eller en e-upphandlingsplattform.

Det är därmed ett krav att anbud ska lämnas in elektroniskt, förutsatt att det inte är frågan om vissa undantagssituationer. Notera dock att den elektroniska lösningen som väljs måste uppfylla de krav som ställs på säkerhet. Utifrån de kriterier som anges i bestämmelsen är det troligt att kommunikation per vanlig e-post inte uppfyller kraven på säkerhet. Hur höga krav på säkerhet som ställs varierar från upphandling till upphandling och kan även variera beroende när i upphandlingsförfarandet som kommunikationen sker.

Vid upphandling under tröskelvärdet behöver kommunikation ske elektroniskt relativt likt vid upphandling över tröskelvärdena. Detta gäller dock inte vid direktupphandlingar.

Läs mer
För mer information om elektronisk upphandling, se även avsnittet E-upphandling på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – annons vid upphandling under tröskelvärdena ska publiceras i en registrerad annonsdatabas
  • 12 kap. 1 § LOU – kommunikation med allmänt tillgängliga elektroniska medel
  • 12 kap. 8 § LOU – säkerhet vid elektronisk kommunikation
  • prop. 2015/16:195, s. 1071 – nivån av säkerhet
  • 19 kap. 16 § LOU – kommunikation vid upphandling under tröskelvärdena.
Med vänlig hälsning

Erika

Jurist

08 juni 2017 (Uppdaterat 19 mars 2021)

Finns det krav på innehåll i en annons om upphandling? Om beskrivning av föremålet för upphandling är missvisande i annons är det risk att man missar att lämna anbud. Annonsens beskrivning brukar ju avgöra om man tittar vidare på övriga underlag och tillhörande dokument.

Åsa

20 januari 2020

Hej Åsa,

Beroende på om upphandlingens värde understiger eller överstiger tröskelvärdet samt vilket upphandlingsförfarande som används gäller olika krav på vad annonsen ska innehålla.

Läs mer om innehållet i annonsen i inlägget Vad måste finnas med i annonsen vid upphandling? i vår Frågeportal och om annonsering på vår webbplats.

Gemensamt för alla annonserade upphandlingar är att upphandlande myndigheter ska använda CPV-koder för att klassificera föremålet för upphandlingen. CPV-koderna används inte i syfte att bestämma det materiella innehållet i en upphandling, utan kodernas funktion är endast att benämna varor, tjänster och byggentreprenader, i syfte att skapa enhetlighet och bättre öppenhet för leverantörer. Koderna har alltså inte någon rättslig verkan i sig utan är endast ett hjälpmedel för att korrekt kunna identifiera vilka varor, tjänster och byggentreprenader som avses.

Oavsett vilket annonserat upphandlingsförfarande som används ska annonsen innehålla uppgifter om föremålet för upphandlingen. Vi rekommenderar att upphandlande myndigheter i den inledande informationen i upphandlingsdokumentet ger en kortfattad och kärnfull beskrivning av uppdragets omfattning. Denna information får även gärna framgå av annonsen så kan leverantörer snabbt avgöra om det är en intressant affär eller inte.

Läs mer
Läs mer om vad upphandlande myndigheter kan göra för att på ett effektivare sätt nå marknaden samt hur CPV-koder ska användas i inläggen Hur säkerställer vi att en upphandling verkligen når marknaden?, Kräver lagen att man ska ange CPV-koder vid en upphandling under tröskelvärdet? Kan en felaktig CPV-kodning i annonseringen prövas i domstol? i vår Frågeportal.

Läs även mer om att utforma upphandlingsdokument och CPV-koder på vår webbplats.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

22 januari 2020 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.