Startsida

Vilka hållbarhetskrav finns för HVO-diesel?

Publicerad 04 januari 2018
Hej!

Jag har sökt information om HVO-diesel på er sida, men hittar inte riktigt vad jag söker. Det finns förslag på upphandlingskrav på biodrivmedel men jag saknar information om hållbarhetsaspekten i HVO; det faktum att "ohållbar" palmolja används. Kan jag vara säker på att HVO som vi använder i Sverige har certifierad palmolja (alternativt fri från?)? Ska jag för säkerhetsskull använda en specifikation eller standard för bränslet när jag kravställer (vilken?)?

Tack på förhand,
Caroline

Caroline Sundvall

Publicerad 04 januari 2018

Hej Caroline!

Det händer en hel del på drivmedelsfronten. Biodiesel (HVO) är den mest använda biodrivmedlen idag. Standarden som definierar HVO och andra syntetiskt framställda dieselsorter är (EN 15940) sedan 2016. I budgeten för 2018 har man har beslutat att olika satsningar för att minska transportsektorns klimatpåverkan bland annat genom att öka andelen HVO i låginblandning samtidigt som man vill främja även höginblandade eller rena biodiesel.

Produktionen av HVO som säljs i Sverige baseras på råtallolja, som är en restprodukt från massaindustrin, rapsolja, palmolja, slaktavfall och även fett från restauranger som samlas in och processas. Den palmolja som ingår i HVO som säljs i Sverige är certifierad enligt EU:s regler för förnybara drivmedel. Det finns också en restprodukt från palmoljetillverkningen, PFAD som används i HVO. Den är inte certifierad. EU håller på uppdatera Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG (kallas ibland förnybarhetsdirektivet eller RED II). Detta kommer att innebära restriktioner för både palmolja men även andra grödobaserade eller skogsbaserade biobränslen.

Läs mer
Våra senast uppdaterade hållbarhetskriterier för fordon och transport hittar du på vår webbplats.

Uppdaterad: den 2 januari 2020

Med vänliga hälsningar

Heini-Marja

Hållbarhetsspecialist

15 januari 2018

Hej Caroline.

Jag ska delta i en bränsleupphandling och har börjat söka fakta om exakt samma sak och hittar heller inte svaret. Hur gjorde du? I vilken organisation jobbar du?

Heini-Marja - är era kriterier uppdaterade sedan det här inlägget skrevs?
Är det möjligt att komma undan inte bara PFAD, utan även den rena palmoljan i en upphandling? Finns det leverantörer på marknaden?

Lars Karlsson

13 mars 2019

Vi vill uppmärksamma att i dagsläget ingår palmolja eller PFAD (eng. Palm Fatty Acid Distillate) i nästan all hydrerad vegetabilisk olja (HVO). Fördelen med HVO är att den är väldigt lik vanlig diesel och många motorer är godkända för att köras med det.

Uppdaterad: den 2 januari 2020

Heini-Marja

Hållbarhetsspecialist

26 mars 2019

Hej!
Två frågor:

Är uppdateringen av drivmedelskraven på gång?

Jag behöver hjälp att tolka. Om HVO är kravställd enligt HVO: CEN TS 15940 / CEN prEN 15940 eller likvärdigt, innehåller den då PFAD?

MVH/Caroline

Caroline Sundvall

30 september 2019

Hej Caroline,

Vi arbetar fortfarande med uppdatering av kriterierna för drivmedel. Standarden SS-EN 15940:2016+A1:2018 ”Paraffiniskt dieselbränsle från syntes eller hydrobehandling - Krav och provningsmetoder” beskriver egenskaperna i den färdiga produkten inte råvarorna för att framställa drivmedlet. Enligt Energimyndighetens drivmedelsrapport för 2018 var råvarubasen för HVO som såldes under året i Sverige till 3 procent av palmolja, 46 procent av PFAD, 37 procent av slakteriavfall, 10 procent av råtallolja och 4 procent övriga vegetabiliska råvaror.

Det kan vara bra att känna till att det i dagsläget endast finns en leverantör som kan erbjuda HVO100 som inte har någon råvara från oljepalmplantan (det vill säga innehåller varken palmolja eller PFAD). Idag pågår en omställning inom industrin att dels tillgodose inblandning av HVO till vanlig diesel enligt reduktionsplikten och att dels kunna erbjuda hög inblandat eller ren HVO till sina kunder. Därmed kan det vara ett begränsande krav.

Uppdaterad: den 17 oktober 2019

Med vänlig hälsning

Heini-Marja

Hållbarhetsspecialist

9 oktober 2019

Detta stämmer inte: ”Det kan vara bra att känna till att det i dagsläget endast finns en leverantör som kan erbjuda HVO100 utan palmolja eller PFAD.”

Det är endast Shell som tar in palmolja.

Svanenmärkt diesel finns bara på 14 anläggningar i Sverige.

Magnus Cox

9 oktober 2019

Du har rätt, det skulle ha stått att det finns en leverantör som kan erbjuda HVO100 som inte har någon råvara från oljepalmplantan (det vill säga innehåller varken palmolja eller PFAD), vi har nu uppdaterad det tidigare inlägget. Eftersom det pågår en omställning inom industrin kan det i dagsläget vara svårt att upphandla HVO helt utan PFAD. Det kommer säkert att komma på sikt men kan vara svårt idag.

Uppdaterad: den 17 oktober 2019

Med vänlig hälsning

Heini-Marja

Hållbarhetsspecialist

17 oktober 2019

Hej!
En fråga angående detta: "Det kan vara bra att känna till att det i dagsläget endast finns en leverantör som kan erbjuda HVO100 som inte har någon råvara från oljepalmplantan (det vill säga innehåller varken palmolja eller PFAD)."

Läste på länken du skickade med där, angående svanenmärkt diesel. Men det är väl inte HVO100 om det inte är 100% förnybart? Preem Evolution Diesel Plus (den svanenmärkta som det stod om) har ju endast 50% förnybart, resten fossilt?

Eller har jag förstått fel angående HVO100?

Med vänlig hälsning,
Hanna

Hanna

22 oktober 2019

Hej Hanna,

Antalet tillverkare som producerar HVO100 till svenska marknaden är idag begränsat. Även tillgången till råvara är en begränsande faktor. Att utesluta en möjlig råvara kan begränsa antalet anbud. Vi rekommenderar er att ta kontakt med de olika drivmedelsleverantörerna för att undersöka vilken råvarumix som använts i deras produkter.

Uppdaterad: den 2 januari 2020

Med vänlig hälsning

Heini-Marja

Hållbarhetsspecialist

20 november 2019

Korrekt är att det endast finns en enda tillverkare (Neste) av 100% syntetisk diesel EN 15940, som produkten egentligen heter, på världsmarknaden. (HVO100 är produktens namn i Sverige).

De olika drivmedelsleverantörer som levererar HVO100 på den svenska marknaden tillsätter olika additiv till ursprungsprodukten från Neste.

Senast jag kollade så fanns ingen palmolja i Nestes HVO100, men däremot PFAD. Men jag antar att detta förändras kontinuerligt beroende på råvarutillgången på världsmarknaden och efterfrågan på syntetisk diesel.

Som det ser ut just nu så finns exempel där det har upphandlats helt utan oljepalmprodukter. Men där har leverantören flaggat för att produkten inte kommer att kunna levereras inom en snar framtid.

Som någon skrivit ovan så har Preem också en variant baserad på tallolja som de blandar med fossil diesel.

Lars Karlsson

20 november 2019

Hanna, nej det är inte HVO100. Det stämmer. Den produkten du nämner finns på 14 stationer i Sverige.

Magnus Cox

20 november 2019

Hej Lars och Magnus,

Vi tackar för era värdefulla synpunkter. Vi tar med dem i uppdateringen av hållbarhetskriterierna för drivmedel. Det är en utmaning att komma fram till kriterier som kan att minska klimatpåverkan från transportsektorn och fungera i praktiken. Vi bedömer nu att alla förnybara alternativ behövs. HVO har varit ett sätt att till exempel minska kollektivtrafikens och godstransporternas klimatpåverkan och behövs för att Sverige ska uppnå fossilfrihet.

Det finns en vilja hos många kommuner att ställa krav på HVO utan palmolja eller PFAD. Men vi också medvetna om att insatsvarorna till att tillverka HVO varierar och kommer säkert att variera även framöver. Vill en upphandlande myndighet ha ett krav som utesluter en insatsvara så bör man ha en dialog med potentiella leverantörer.

Preems tallolja är mycket riktigt inblandad med fossildel.

Med vänlig hälsning,

Heini-Marja

Hållbarhetsspecialist

19 december 2019

Jag kan även rekommendera att ha regelbunden kontakt med de leverantörer som erbjuder stationstankning.

Det är en del på gång där, så upphandling av HVO100 på bulk kanske inte alltid är nödvändig beroende på om det är ett alternativ med stationstankning av de fordon ni vill driva på just er ort.

Lars

20 december 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.