Start

Får man ställa krav på miljöledningssystem i upphandling av återförsäljare?

Hej!

Är det proportionerligt att ställa krav på rutiner för miljöledning i en upphandling av en återförsäljare/grossist? Vad avgör om kravet är proportionerligt att ställa? Hur ska kravet i så fall formuleras?

Med vänlig hälsning
Linda

Linda

Publicerad 19 januari 2018

Hej Linda,

Krav på att leverantören följer ett visst miljöledningssystem är vanligt förekommande. Att leverantören är en grossist och använder sig av underleverantörer för att agera återförsäljare torde inte spela någon roll i sammanhanget. Krav ska alltid vara förenliga med de allmänna principerna om likabehandling, proportionalitet, öppenhet, ömsesidigt erkännande och icke-diskriminering. Det föreligger ingen skyldighet för upphandlande myndigheter att kontrollera samtliga ställda krav, däremot följer det av EU-domstolens rättspraxis att krav och villkor måste vara möjliga att kontrollera.

För att ett krav ska vara proportionerligt ska det ha ett naturligt samband med och stå i proportion till det behov som ska täckas. En bedömning om ett visst krav är proportionerligt kan gå till på flera sätt men sker vanligen i tre steg. Det första innefattar frågan om åtgärden är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet. Det andra steget utgörs av en prövning av om kravet är nödvändig för att uppnå det avsedda ändamålet. Till sist bedöms om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen.

Läs gärna mer på vår webbplats om hur krav på miljöledningssystem kan ställas.

KällhänvisningarMed vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

23 januari 2018 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.