Start

Vad är avropsavtal och leveransavtal för typ av avtal?

Publicerad 31 januari 2018
Hej,
Jag undrar vad följande avtalstyper innebär?
-Avropsavtal
-Leveransavtal

Tack på förhand!

Elin

Publicerad 31 januari 2018

Hej Elin,

Varken avropsavtal eller leveransavtal är upphandlingsrättsliga begrepp. Jag känner för övrigt inte till om dessa begrepp är definierade i någon annan lagstiftning heller. En tolkning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet behöver göras för att utröna vad respektive begrepp innebär i en upphandlingsrättslig kontext.

Avropsavtal
I praktiken växlar betydelsen av begreppet avropsavtal. Ibland använder aktörer begreppet för kontrakt som grundar sig på ett ramavtal. Medan det ibland används för ramavtal från vilket organisationen kan tilldela kontrakt. I sammanhanget kan nämnas att det med avrop vanligen avses en anskaffning genom tilldelning av kontrakt som en upphandlande myndighet eller enhet gör inom ramen för ett ramavtal.

Begreppet avropsavtal är i nationalencyklopedin definierat som en "köprättslig term som innebär att köparen under viss bestämd tid har rätt och vanligen också skyldighet att hos säljaren vid olika tidpunkter under avtalstiden beställa, avropa, vissa delar av den i avropsavtalet bestämda kvantiteten." (Nationalencyklopedin, avropsavtal, hämtad den 22 mars 2019). Enligt nationalencyklopedins definition är ett avropsavtal med andra ord ett ramavtal.

Eftersom det är oklart vad som avses med begreppet avropsavtal kan det vara lämpligt att inte använda begreppet. Det kan vara lämpligt att istället använda de numera rättsligt definierade begreppen ramavtal respektive kontrakt, beroende på vilken typ av avtal det är frågan om.

Leveransavtal
Det är oklart vad begreppet leveransavtal innebär. Ordet leverans tyder på att det kan röra sig om ett kontrakt som reglerar ett åtagande om leverans av något som framgår av kontraktet.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 20 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - definitionen av ramavtal
  • 1 kap. 15 § LOU - definitionen av kontrakt.
Uppdaterad: den 10 februari 2020

Med vänlig hälsning,

Gustav

02 februari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.