Start

Selektivt förfarande när antalet anbudsgivare är färre än fem?

Finns det något hinder mot att använda selektivt förfarande även om man på förhand känner till, eller har en stark uppfattning om att sannolikheten är låg, att det finns så många som fem anbudsgivare på marknaden som kan fullgöra det aktuella uppdraget?

Karoline Holmberg

Publicerad 08 februari 2018

Hej Karoline,

Vid ett selektivt förfarande ska den upphandlande myndigheten, i annonsen eller inbjudan att bekräfta intresse, ange det lägsta antal anbudssökande som kommer att få lämna anbud. När det anses motiverat ska dessutom det högsta antal som kommer att bjudas in anges. Notera att antalet som kommer att bjudas in inte får vara mindre än fem.

Därefter ska den upphandlande myndigheten åtminstone bjuda in så många anbudssökande som angetts i annonsen eller inbjudan att bekräfta intresse. Om antalet anbudssökande som uppfyller de angivna kriterierna är lägre än det angivna lägsta antalet, får den upphandlande myndigheten fortsätta förfarandet genom att bjuda in de kvalificerade anbudssökande som har begärt att få delta. Antalet som bjuds in ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens kan uppnås.

Om det inte finns fem leverantörer som uppfyller begränsningskriterierna kan alltså den upphandlade myndigheten fortfarande gå vidare i förfarandet och bjuda in de leverantörer som klarat kvalificeringskraven. Om det inte heller finns tillräckligt många leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven får den upphandlande myndigheten gå vidare med upphandlingen med färre än fem leverantörer. Upphandlande myndigheter är inte skyldiga att avbryta upphandlingen på grund av att för få leverantörer är intresserade och kvalificerade.

Läs mer
Läs mer om begränsningskriterier i inlägget Vad får begränsningskriterier i ett flerstegsförfarande innehålla? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 6 § lag (2916:1145) om offentlig upphandling (LOU) - begränsning av antalet anbudssökande som får lämna anbud i ett selektivt förfarande
  • 4 kap. 7 § LOU - den upphandlande myndigheten ska åtminstone bjuda in så många anbudssökande som angetts i annonsen eller inbjudan att bekräfta intresse. Antalet kvalificerade leverantörer ska vara så stort att effektiv konkurrens uppnås
  • EU-domstolens dom i mål C-138/08, Hochtief p. 42 – även om det inte finns fem leverantörer som klarar begränsningskriterierna och kvalificeringskraven så kan den upphandlade myndigheten ändå fortsätta upphandlingen med de leverantörer som faktiskt gör det. Målet rör ett förhandlat förfarande men ingen skillnad i sak lär gälla för selektivt förfarande.
Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

08 februari 2018 (Uppdaterat 09 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.