Start

Är det tillåtet att ställa krav på att livsmedel ska vara producerade enligt svenskt djurskydd?

Publicerad 09 februari 2018
Hej!

En vanligt förekommande önskan/idé är att är det i offentliga upphandlingar inte ska köpas in importerad mat som producerats med lägre krav än vad som är lagstadgat för svensk produktion. Är det möjligt/lagligt för offentliga beställare att ställa krav på att livsmedel ska vara producerade i enlighet med svenska krav (avseende djurskydd mm)?

Matz Hammarström

Publicerad 09 februari 2018

Hej,

Önskemålet om att offentliga upphandlingar inte resultera i beställning av importerad mat producerad med lägre krav än vad som är lagstadgat för svensk produktion förekommer som politisk målsättning. Det är dock inte möjligt att i offentlig upphandling ställa krav på ett utpekat ursprung eller en utpekad lagstiftning. Anledningen till det är att syftet med den offentliga affären bland annat är att tillvarata konkurrensen och att hushålla med skattebetalarnas pengar.

Lagen om offentlig upphandling är ett regelverk som reglerar hur kommuner, landsting och myndigheter köper in varor och tjänster - vad som ska köpas in bestämmer den offentliga kunden i sin upphandling, det vill säga den prestanda som varan eller tjänster ska motsvara preciseras av köparen. Genom upphandlingsdokumenten ska den offentliga kunden säkerställa att upphandlingen tillgodoser verksamhetens behov, utnyttjar konkurrensen på marknaden och genomförs rättssäkert och effektivt.

Detta innebär att det är möjligt att ställa krav på att produktion av livsmedel sker i nivå med svensk lagstiftning om det är möjligt samt görs på ett transparent, ändamålsenligt och likabehandlande sätt. Detta innebär dock inte att råvaran är svensk eller att produkten är tillverkad i Sverige då det finns produktion i andra länder (inom och utanför EU) som möter högt ställda krav inom miljö och djurskydd.

Använd gärna Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier och information i vårt Kriteriebibliotek för att ställa krav som överensstämmer med kundens förutsättningar och ambition avseende miljö, djurskydd och sociala krav.

Mycket mer information om upphandling av livsmedel och måltidstjänster finns på vår webbplats.

Hälsningar,

Monica

Segmentsansvarig Livsmedel

2 mars 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.