Start

Krävs dokumenterat hälsoredovisningssystem i svensk djurskyddslagstiftning?

Publicerad 14 september 2018
Hej!
Jag undrar om dokumenterat hälsoredovisningssystem krävs i svensk djurskyddslagstiftning?

Christine Jirving

Publicerad 14 september 2018

Hej Christine,

Svenska bönder har länge arbetat förebyggande med djurhälsa, miljö och hygien eftersom ett friskt djur är ett lönsamt och välmående djur. Hälsoredovisningssystem är därför ett vanligt sätt att på gårdsnivå systematiska arbeta med detta och säkerställa uppföljningen av detsamma.

Hållbarhetskriterier på avancerad nivå som omfattar Hälsoredovisningssystem finns i Upphandlingsmyndighetens Kriteriebibliotek. Dessa kriterier innebär att utpekade aspekter som bedömts relevanta för djurslaget har inkluderats i dessa kriterier för lantbrukets djur. Detta innebär att ett dokumenterat - svenskt eller utländskt - hälsoredovisningssystem som omfattar aspekterna i kravet kan användas som bevis vid offentlig upphandling.

Huruvida hälsoredovisningssystem i sig (och enskilt) motsvarar "svenska lagar och regler" gällande djurskydd är en mycket komplicerad frågeställning. Däremot är det fullt möjligt att använda kriteriet i upphandling då tillgången på råvara och förädlade produkter är god (även om marknadsanalys alltid bör göras i det enskilda upphandlingsfallet).

Med vänlig hälsning,

Monica

Segmentsansvarig Livsmedel

14 september 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.