Start

Livsmedelskrav, varför jag inte kan använda kriteriet eu-ekologisk samtidigt som GMO-fri vara?

Hej,
min fråga gäller:
varför jag inte kan använda mig av eu-ekologisk vara-kriteriet samtidigt som GMO-fri vara? vad är det som säger emot varandra?

Likadant för kravet på ägg, 10892:1 står inget om beläggningsgraden djur/m2 eller antal djur per m2? finns det något IDkrav hos er för detta?

För kravet ansvarsfullt producerad fodersoja står inte här heller att den ska vara gmo-fri? Finns det et idkrav för gmo-fri vara?

Camilla

Publicerad 29 juni 2018

Hej Camilla,

Anledningen är att den ekologiska och konventionella marknaden kan ses som två separata marknader. Kunden bör då välja ekologiskt eller konventionellt för att underlätta sin uppföljning. Det är även fördel att tydligt kommunicera detta till de leverantörer som lämnar anbud.

Utifrån behovs- och marknadsanalysen bör den offentliga kunden efterfråga ekologiska eller konventionella produkter. Men det innebär inte att alla ekologiska mervärden ska efterfrågas - det skulle innebära ett mycket stort merarbete i upphandlingsskedet då det ekologiska resultatet uppfyller det EU-ekologiska regelverket eller det ekologiska regelverk som uppfyller ytterligare krav, till exempel KRAV-ekologiskt.

Däremot kan det vara viktigt att kunden internt kan mäta och kommunicera upphandlingens mervärden. Det faktiska resultat av en upphandling är just resultatet av vilka varor och tjänster som levereras i beställningsarbetet. Detta resultat kan exempelvis redovisas i organisationens hållbarhetsarbete även om dessa mervärden inte aktivt efterfrågats i upphandlingen. Detta gäller naturligtvis under förutsättning att kunden får dessa mervärden automatiskt, till exempel GMO-frihet.

Om frihet från GMO (det vill säga genmodifierade organismer och/eller genmodifierande teknik) innebär ökad eller minskad hållbarhet i praktiken är en helt annan fråga, men GMO-frihet "får man på köpet" när kunden väljer ekologiska livsmedel.

Bästa hälsningar

Monica

Segmentsansvarig Livsmedel

9 juli 2018

Hur ska man se på kravet GMO-fri vara idag när man utvärderar produkter i ett anbud? Kan man säga att alla varor med huvudråvara där ursprunget är Europa uppfyller kravet på grund av lagstiftning?

Cristoffer Cedergren

3 december 2020

Hej Christoffer,

Alla krav som ställs i upphandling ska anbudslämnaren uppfylla vid anbudstillfället eller senare om det gäller särskilda kontraktsvillkor. Vilket bevis som anbudslämnaren vill uppvisa väljer anbudslämnaren.
Om kravet är GMO-fria produkter i upphandlingen ska köparen inte behöva anta något själv utan istället utvärdera inkommet bevis.

Om något är oklart - vänligen återkom.

Bästa hälsningar
/Monica


Monica

Segmentsansvarig Livsmedel

7 december 2020

Jag vill ställa EU Ekologisk vara (KravID: 11009) som ska-krav i en upphandling på kött, kyckling, och gris. Är det logiskt samt rimligt att utvärdera andra konvetionella krav på avancerad och spjutspetsnivåerna t.ex 10422 Foder utan GMO som upphandlingens mervärden? om ekologisk och konventionell inte är kompatibla? och 10422 redan kommer med köpet?  
Om det ställs EU ekologisk som ska krav, finns det möjligheter att sätta värden på andra krav som Betesdrift och utevistelse Operativa ingrepp med bedövning   antibiotikanvändning, etc.? Hur ser man relationen mellan EKO och andra krav där?

Cris

6 maj 2021

Hej,
Tack för intressanta frågeställningar. Jag tolkar det som att du efterfrågar vägledning om det är lämpligt att använda hållbarhetskriterier för konventionella produkter i kombination med kriteriet EU-ekologisk vara i en upphandling avseende produktgrupperna kött, kyckling och gris.

Inom offentlig upphandling bör man se ekologisk produktion som en egen marknad för livsmedelsprodukter. Det är främst på grund av att det är svårt att följa upp om en produkt uppfyller både ekologiska kriterier och kriterier för konventionell produktion. Syftet med att ställa krav på ekologiskt sortiment är att förenkla inköpsprocessen, både upphandling, beställning och uppföljning.

Vid användning av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier rekommenderar vi därför att man endast använder kriterier för ekologisk produktion för ekologiska produkter. Man bör inte kombinera dessa med övriga kriterier för icke-ekologisk produktion, eftersom det motverkar syftet att förenkla inköpsprocessen. Däremot är det såklart fullt tillåtet, eftersom alla kriterier är frivilliga att använda.

Om man i en upphandling har en högre ambitionsnivå än EU-ekologisk vara och vill ställa mer långtgående krav på djurskydd, rekommenderar vi att man använder de ekologiska tilläggskraven på avancerad nivå.

Läs mer om tilläggskriterierna i vår Kriterietjänst:
Tänk på att de avancerade kriterierna kan begränsa marknadstillgången för enskilda produkter. Gör en marknadsanalys för att säkerställa tillgång.

Läs mer om marknadsanalys på vår webbplats.
Om något är oklart är du varmt välkommen att höra av dig på nytt.

Med vänliga hälsningar,

Charlotta

Hållbarhetsspecialist

7 juni 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.