Start

Hur ska en sanningsförsäkran formuleras?

Publicerad 13 februari 2018
Kommer upphandlingsmyndigheten att ta fram en mall för hur en sanningsförsäkran ska se ut?

Åke

Publicerad 13 februari 2018

Hej Åke,

Upphandlingsmyndigheten har i dagsläget inga planer på att ta fram en mall för hur en sanningsförsäkran ska se ut. Detta beror på att rättsläget är oklart hur en sanningsförsäkran ska vara utformad. Se bland annat inlägget Vem ska skriva under en sanningsförsäkran?

Vi kan dock säga att det som i vart fall bör framkomma är att den ska avges på heder och samvete och att straffansvar enligt 15 kap. 10 § brottsbalken kan inträda för undertecknaren.

Uppdaterad: den 23 februari 2018

Med vänlig hälsning,

Gustav

14 februari 2018

Om inte ni kan svara på denna fråga hur ska då vi hantera det?  Det kan inte vara rätt att alla Sveriges Kommuner och alla andra upphandlande myndigheter och enheter ska lägga tid och energi på detta, och troligtvis komma fram till en rad olika lösningar. Hur hanterar man det i övriga EU?

Åke

14 februari 2018

Hej!

En sanningsförsäkran är den lägsta bevisnivå som det bakomliggande LOU-direktivet tillåter för de obligatoriska uteslutningsgrunderna. Direktivet lyfter i första hand fram mer strukturerade lösningar. Enbart när någon strukturerade lösning inte finns tillgänglig i en medlemsstat tillåts en upphandlande myndighet att acceptera en sanningsförsäkran som en sista utväg.

I Sverige valde inte lagstiftaren att ta fram någon strukturerad lösning i samband med införande av nya LOU. Här skiljer sig Sverige från Danmark med flera. I Danmark gavs motsvarigheten till Bolagsverket i uppgift att utfärda certifikat som kan användas som bevis för att påvisa att de obligatoriska uteslutningsgrunderna inte är uppfyllda avseende ett helt företag. För att det danska Bolagsverkets skulle kunna börja utfärda detta certifikat gavs det vederbörlig tillgång till det danska belastningsregistret.

I ett brev till det svenska regeringskansliet, daterat den 10 mars 2017, påtalade både Polisen och Upphandlingsmyndigheten bland annat betydelsen av att en strukturerade lösning togs fram även i Sverige. Enligt uppgift bereds frågan fortfarande.

Uppdaterad: den 23 oktober 2019

Robin

14 februari 2018

Det måste vara hög tid att skicka en påminnelse till regeringskansliet (det har snart gått ett år). Det spills massor med tid och energi i upphandlarsverige på dessa frågor och det riskeras tidkrävande överprövningar för att vi inte kan få ett svar på frågan. Ardalan Shekarabi har ju visat ett stort engagemang i upphandlingsfrågor tidigare.

Åke

15 februari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.