Start

Överensstämmelse med A- och B-klassade byggvaror i SundaHus?

Finns det någon jämförelse mellan Upphandlingsmyndighetens miljökrav enligt avancerad nivå/spetsnivå och kriterierna för A- och B-klassade byggvaror i SundaHus?
KravID: 10935:1: Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)

Tacksam för svar!

Martina Lindgren

Publicerad 10 april 2018

Hej

Det tråkiga svaret är att vi inte har gjort en sådan jämförande lista mot Sundahus Miljödatas A- och B-nivåer. Den jämförelsen måste hen som är intresserad göra själv. (Upphandlingsmyndighetens kravnivå är likvärd SundahusMiljödatas nivå C+, mot högre nivåer behövde vi inte jämföra.)

Se kriteriet Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering) (kravID 10935)

Med vänlig hälsning
Jens Johansson

Jens

Hållbarhetsspecialist

10 april 2018 (Uppdaterat 11 mars 2021)

Hej Jens!

Tack för snabbt svar!
Menar du att det är Upphandlingsmyndighetens kravnivå på basnivå eller avancerad nivå, som är likvärd SundahusMiljödatas nivå C+?

Martina Lindgren

10 april 2018

Hej

Som du vet så består Upphandlingsmyndighetens krav i sig av en lång lista över de egenskaper (miljö- och hälsofarliga egenskaper) som inte får förekomma i byggvaror, kemiska produkter och material. Den listan finns i bilaga 2 till kravet. Gränserna för vad som inte får förekomma är satta som procentuellt innehåll av byggvaran, produkten eller materialet och varierar beroende på vilka egenskaper och ämnen som avses. Vi hanterar dessa olika nivåer som en gemensam kravnivå. Ambitionsnivån som Upphandlingsmyndigheten har i det nämnda kravet är då bara en. Den har vi gjort till basnivå.

Kravet i sig finns dock på avancerad nivå. Det som skiljer avancerad nivå från basnivå är då inte gränserna för de egenskaper som inte får förekomma (de är alltså samma). Det som skiljer basnivå från avancerad nivå är istället hur många grupper av byggvaror, kemiska produkter och material som omfattas av kravet. De varugrupperna anges i kravets bilaga 1 för respektive bas eller avancerad nivå.

Upphandlingsmyndighetens kravnivå motsvarar alltså BASTA, Byggvarubedömningen nivå acceptabel (med vissa undantag som måste granskas särskilt, var god se följande svar om byggvarubedömningen stämmer med UHM:s krav), samt är likvärdig med SundahusMiljödata nivå C+.

Hur många varor etcetera inom respektive varugrupp som klarar kravet kan man själv göra en marknadsundersökning på genom att söka efter det man är intresserad av hos respektive bedömningssystem.

Med vänlig hälsning
Jens
(Svaret uppdaterat 2022-04-22 med länk till svar ombyggvarubedömningen stämmer med UHM:s krav.)

Jens

Hållbarhetsspecialist

10 april 2018

Hej!

Utmärkt svar! Tack!

Martina Lindgren

10 april 2018

Hej!
SundaHus bedömningar A, B och C+ innebär att kraven i BASTA klaras. Det innebär alltså att produkter som har bedömningarna A, B eller C+ klarar BASTAs kriterier.

Detta är också slutsatsen i projektet "Kemikalieinformation NU" som Trafikverket genomför i samarbete med KEMI och Boverket. I projektet har man tagit fram en "översättningsnyckel" som visar just detta och som även används av Trafikverket, Stockholm, Malmö och Göteborg som miljökrav i upphandlingar av entreprenader. Själva översättningsnyckeln finns här.

MVH
Lisa Elfström

Lisa Elfström

15 november 2018

Hej
Upphandlingsmyndighetens kravnivå är likvärd BASTA:s nivå och SundahusMiljödatas nivå C+. Mot högre nivåer behövde vi inte jämföra. Nu har bland annat Trafikverket genomfört en sådan genomlysning och slutsatsen är att även de högre kravnivåerna "A" och "B" i SundahusMiljödata uppfyller (överträffar) Upphandlingsmyndighetens kravnivå.

Med vänlig hälsning
Jens

Jens

Hållbarhetsspecialist

19 november 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.