Start

Överensstämmelse med A- och B-klassade byggvaror i SundaHus?

Finns det någon jämförelse mellan Upphandlingsmyndighetens miljökrav enligt avancerad nivå/spetsnivå och kriterierna för A- och B-klassade byggvaror i SundaHus?
KravID: 10935:1: Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)

Tacksam för svar!

Martina Lindgren

Publicerad 10 april 2018

Hej
Kravet Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, krav Id. 10935 består som nämnts av en rad kriterier som specificerar vilka egenskaper som ämnen och kemiska föreningar i varorna, material eller kemiska produkter inte får ha. De ingående /underliggande kriterierna finns i bilagan till kravet. Bedömningssystemens krav, så som SundahusMiljödata, BASTA och Byggvarubedömningen, är uppbyggda på samma sätt.

Det tråkiga svaret är att vi inte har gjort en sådan jämförande lista mot Sundahus Miljödatas A- och B-nivåer. Den jämförelsen måste hen som är intresserad göra själv. Upphandlingsmyndighetens kravnivå uppfyller SundahusMiljödatas nivå C+, mot högre nivåer behövde vi inte jämföra. För att se vilka nivåer i andra bedömningssystem som kravet Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, krav id 10935, är likvärdigt med så var god se följande svar i frågeportalen.

Stödet för att minska ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper består av fyra kriterier. Kraven återfinns inom kriterietjänsten och är samma för samtliga byggnadstyper (skola, förskola, lokaler, flerbostadshus) utom för Bad- och simanläggningar (där har vi inget anpassat krav). Kriterierna finns även för väg- och anläggningsbyggande. I kriterietjänsten kan kraven sökas med namn och krav Id nummer:
  • Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, krav Id. 10935
  • Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering av avsteg, krav Id. 10936
  • Innehållsdeklarationer, krav Id. 10937
  • System för bedömning, samt loggning av material, varor och kemiska produkter, krav Id. 10938
Uppdaterat: den 6 juli 20203

Med vänlig hälsning
Jens Johansson

Jens

10 april 2018 (Uppdaterat 11 mars 2021)

Hej Jens!

Tack för snabbt svar!
Menar du att det är Upphandlingsmyndighetens kravnivå på basnivå eller avancerad nivå, som är likvärd SundahusMiljödatas nivå C+?

Martina Lindgren

10 april 2018

Hej

Som du vet så består Upphandlingsmyndighetens krav i sig av en lång lista över de egenskaper (miljö- och hälsofarliga egenskaper) som inte får förekomma i byggvaror, kemiska produkter och material. Den listan finns i bilaga 2 till kravet. Gränserna för vad som inte får förekomma är satta som procentuellt innehåll av byggvaran, produkten eller materialet och varierar beroende på vilka egenskaper och ämnen som avses. Vi hanterar dessa olika nivåer som en gemensam kravnivå. Ambitionsnivån som Upphandlingsmyndigheten har i det nämnda kravet är då bara en. Den har vi gjort till basnivå.

Kravet i sig finns dock på avancerad nivå. Det som skiljer avancerad nivå från basnivå är då inte gränserna för de egenskaper som inte får förekomma (de är alltså samma). Det som skiljer basnivå från avancerad nivå är istället hur många grupper av byggvaror, kemiska produkter och material som omfattas av kravet. De varugrupperna anges i kravets bilaga 1 för respektive bas eller avancerad nivå.

Upphandlingsmyndighetens kravnivå motsvarar alltså BASTA, Byggvarubedömningen nivå acceptabel (med vissa undantag som måste granskas särskilt, var god se följande svar om byggvarubedömningen stämmer med UHM:s krav), samt är likvärdig med SundahusMiljödata nivå C+.

Hur många varor etcetera inom respektive varugrupp som klarar kravet kan man själv göra en marknadsundersökning på genom att söka efter det man är intresserad av hos respektive bedömningssystem.

Med vänlig hälsning
Jens
(Svaret uppdaterat 2022-04-22 med länk till svar ombyggvarubedömningen stämmer med UHM:s krav.)

Jens

10 april 2018

Hej!

Utmärkt svar! Tack!

Martina Lindgren

10 april 2018

Hej!
SundaHus bedömningar A, B och C+ innebär att kraven i BASTA klaras. Det innebär alltså att produkter som har bedömningarna A, B eller C+ klarar BASTAs kriterier.

Detta är också slutsatsen i projektet "Kemikalieinformation NU" som Trafikverket genomför i samarbete med KEMI och Boverket. I projektet har man tagit fram en "översättningsnyckel" som visar just detta och som även används av Trafikverket, Stockholm, Malmö och Göteborg som miljökrav i upphandlingar av entreprenader. Själva översättningsnyckeln finns här.

MVH
Lisa Elfström

Lisa Elfström

15 november 2018

Hej
Upphandlingsmyndighetens kravnivå är likvärd BASTA:s nivå och SundahusMiljödatas nivå C+. Mot högre nivåer behövde vi inte jämföra. Nu har bland annat Trafikverket genomfört en sådan genomlysning och slutsatsen är att även de högre kravnivåerna "A" och "B" i SundahusMiljödata uppfyller (överträffar) Upphandlingsmyndighetens kravnivå.

Med vänlig hälsning
Jens

Jens

19 november 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.