Start

Officiell förteckning över godkända ekonomiska aktörer i ESPD-formuläret

Publicerad 04 maj 2018
I ESPD under Del II A: Information om den ekonomiska aktören finns följande fråga:
"Om tillämpligt, har den ekonomiska aktören registrerats i en officiell förteckning över godkända ekonomiska aktörer eller har den motsvarande intyg (t.ex. från något nationellt system för förhandsurval)?"

Då formuläret saknar valet "Ej tillämpligt" måste man svara antingen Ja eller Nej. Det mest naturliga svaret är "Nej" i en upphandling med öppet förfarande, men även vid svar "Nej" får man en följdfråga enl:

"Kommer den ekonomiska aktören att kunna lämna ett intyg om betalning av sociala avgifter och skatter eller lämna information som gör det möjligt för den upphandlande myndigheten eller enheten att få tillgång till det kostnadsfritt direkt från någon nationell databas i en medlemsstat?"

Följdfrågan öppnar för alternativa tolkningar. Om svaret baseras på första påståendet "Kommer den ekonomiska aktören att kunna lämna ett intyg om betalning av sociala avgifter och skatter" så torde svaret vara "Ja", men syftar den på bisatsen "...som gör det möjligt för den upphandlande myndigheten eller enheten att få tillgång till det kostnadsfritt direkt från någon nationell databas i en medlemsstat" kanske man borde svara "Nej" utifrån hur vi har tolkat tidigare rekommendationer (https://frageportalen.upphandlingsmyndigheten.se/org/upphandlingsmyndigheten/d/espd-n9xz/).

I praktiken, hur ska en svensk leverantör förhålla sig till dessa frågor i en upphandling med öppet förfarande?

Daniel

Publicerad 04 maj 2018

Hej!

Som du redan är medveten om så finns det inte några officiella förteckningar över godkända leverantörer i Sverige. Svenska leverantörer ska således alltid svara "Nej" på frågan om de är registrerade i en officiell förteckning i Del II A i ESPD-formuläret. För att undvika missförstånd är det lämpligt att den upphandlande myndigheten anger det i upphandlingsdokumenten. Denna del kommer aldrig att aktualiseras för svenska leverantörer eftersom några officiella förteckningar över godkända leverantörer aldrig införts i Sverige.

Upphandlande myndigheter måste dock vara medvetna om att leverantörer från andra EES-länder kan komma att ange uppgifter i denna del i enlighet med 15 kap. 16 § lagen om offentlig upphandling (LOU).

Beträffande följdfrågan kan följande sägas. För svenska förhållanden är det oklart vad som avses med intyg om betalning av sociala avgifter och skatter”. Tidigare kunde organisationen få tillgång till beviset genom Skatteverkets blankett SKV 4820 eller tjänsten ”E-transport”, men sedan 6 mars 2019 lämnar inte längre Skatteverket ut information om restförd skatteskuld via blankett 4820 eller tjänsten ”E-transport”. En upphandlande myndighet kan numera istället hämta bevis avseende skatter och socialförsäkringsavgifter från Kronofogdemyndigheten (eller motsvarande funktion i den upphandlande myndighetens upphandlingsverktyg eller liknande).

Läs mer om hur du hämtar in uppgifter om leverantörers obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter på vår webbplats och i inlägget Var kan jag kontrollera om det finns obetalda skatte- eller socialförsäkringsskulder? i vår Frågeportal.

Robin

08 maj 2018 (Uppdaterat 03 augusti 2021)

Hej, skall vi svara ja eller nej på frågan? "Intyg om betalning av sociala avgifter och skatter? Har det någon betydelse?

Dan

14 december 2022

Hej Dan,

Vi utgår i vårt svar från att ni är skatteskyldiga i Sverige.

Vanligtvis hämtar upphandlande organisationer själva in information om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter från leverantörer som är skattskyldiga i Sverige. Informationen finns tillgänglig hos Kronofogdemyndigheten kostnadsfritt och elektroniskt för den upphandlande organisationen. Men eftersom det är osäkert om Kronofogdemyndighetens lösning för att lämna ut uppgifterna uppfyller de krav på intyg som är kostnadsfritt och elektroniskt tillgängligt för den upphandlande organisationen, som vi beskrivit ovan, kan det vara lämpligt att svara nej på frågan.

Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

19 december 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.