Start

Hur ska upphandlingsdokumenten annonseras efter genomförd dialog vid KPD?

Hej,

När dialogen i en KPD är avslutad och man har ett färdigt ffu som ska "annonseras", finns det angivet i lagtext hur det ska annonseras? Räcker det med ett riktat mejl till de leverantörer som deltagit i dialogen eller ska ffu annonseras på den öppna marknaden? Det är ju bara de leverantörer som deltagit i dialogen som är berättigade att lämna anbud.

Tack på förhand.

Christian Sjöström

Publicerad 16 maj 2018

Hej Christian,

Den upphandlande myndigheten ska uppmana de deltagande anbudssökandena att lämna slutliga anbud på grundval av den eller de lösningar som har lagts fram och preciserats under dialogen.

Det är alltså endast de anbudsökandena som deltagit i dialogen som är berättigade att lämna anbud. Den upphandlande myndigheten behöver inte offentliggöra upphandlingsdokumenten i en annons.
 
Om den upphandlande myndigheten har använt ett upphandlingsverktyg för att genomföra den konkurrenspräglade dialogen kan det vara möjligt att direkt i upphandlingsverktyget välja ut de deltagande anbudssökandena som ska delges de resterande delarna av upphandlingsdokumenten, på samma sätt som vid exempelvis ett förhandlat förfarande. Om myndigheten genomför den konkurrenspräglande dialogen utan ett upphandlingsverktyg kan den skicka upphandlingsdokumenten till de deltagande leverantörerna direkt via mejl.

Notera dock att myndigheten ska ha sådan utrustning att den på ett säkert sätt kan ta emot och fastställa exakt tidpunkt för mottagande av anbud elektroniskt. Utrustningen ska vara försedd med sådana säkerhetsanordningar att det inom rimliga gränser kan säkerställas att 1. ingen har tillträde till de uppgifter som överförts elektroniskt före utgången av den fastställda tidsfristen, 2. bara behöriga personer därefter kan få tillgång till uppgifterna, och 3. det går att spåra om någon obehörig har tagit del av uppgifterna. Vidare ska säkerhetsanordningarna vara utformade så att det kan säkerställas att endast behöriga personer får bestämma datum för när insända uppgifter ska göras tillgängliga och efter det datumet bevilja tillgång till uppgifterna.

Källhänvisningar
  • 6 kap. 25 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - när en underrättelse om att dialogen är avlutad har lämnats ska den upphandlande myndigheten uppmana de deltagande anbudssökandena att lämna slutliga anbud på grundval av den eller de lösningar som har lagts fram och preciserats under dialogen
  • 12 kap. 8 § LOU - säkerhet vid elektronisk kommunikation
  • 15 § upphandlingsförordningen (2016:1162) - säkerhetsanordning för utrustning för elektronisk mottagning av handlingar.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

21 maj 2018 (Uppdaterat 22 maj 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.