Start

Vad ska ingå i en annons om konkurrenspräglad dialog?

Publicerad 06 april 2017
Den 25 oktober 2023 blir EU:s nya standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar, eForms, obligatoriskt att använda vid annonsering över tröskelvärdena. Det här inlägget berörs i viss utsträckning av ändringarna men har ännu inte uppdaterats med aktuell information. Vi avser uppdatera inlägget inom kort.

Hej!
Jag undrar vad som ska ingå i en annons vid en konkurrenspräglad dialog? Är det någon skillnad mellan gamla och nya LOU?

Lennart

Publicerad 06 april 2017

Hej Lennart,

Det korta svaret på din fråga är att en annons vid upphandling över tröskelvärdena ska skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå och utformas enligt vad som framgår av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 (se 5 § upphandlingsförordningen (2016:1162)).

Om upphandlingen omfattas av LOU-direktivet framgår det av artikel 51 och del C i bilaga V i LOU-direktivet vilken information annonsen ska innehålla. Se standardformulär 2 (mall).

Om upphandlingen omfattas av LOU-direktivet och avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster framgår det av artikel 75.1 och del H i bilaga V i LOU-direktivet vilken information annonsen ska innehålla. Se standardformulär 21 (mall).

De nya standardformulären har justerats något i och med vissa förändringar som gjorts i nya upphandlingsdirektivet i jämförelse med det gamla direktivet.

Med vänlig hälsning

Mattias

11 april 2017 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Måste man även bifoga upphandlingsdokument? Vad är ett upphandlingsdokument vid en dialogupphandling?

Lennart

12 april 2017

Hej Lennart,

Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen (se 1 kap. 23 § LOU). Enligt texten i LOU-direktivet inkluderar begreppet annonser om upphandling, förhandsannonser, tekniska specifikationer, förslag till kontraktsvillkor och upplysningar om allmänt tillämpliga skyldigheter samt eventuella kompletterande dokument (se artikel 2.1.13 LOU-direktivet). För innebörden i begreppet upphandlingsdokument och förhållandet till förfrågningsunderlag, se även prop. 2015/16:195 s. 349–350 och s. 944.

Definitionen omfattar dokument som benämns förfrågningsunderlag i ÄLOU (2007:1091) och ÄLUF (2007:1092) (jämför även prop. 2006/07:128 s. 189-190 och 300), men innefattar även andra dokument.

Med vänlig hälsning

Mattias

13 april 2017 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Betyder det att alla dokument alltid måste vara med i annonsen från början? I upphandlingar som förhandlat förfarande eller innovationsupphandlingar, dialog och såna upphandlingar är väl inte alla dokument färdiga från början vid annonsen?

Lennart

18 april 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.