Start

Vad gäller vid förhandling enligt LUF?

Publicerad 28 maj 2018
Hej!

Jag skulle vilja få lite klargjort gällande förhandling i LUF.
Vid vilka förfaranden har man möjlighet att förhandla? Undrar över både under och över tröskelvärdet.

Över tröskelvärdet- är det förhandlat förfarande som gäller för att få förhandla, eller är det så att man har möjlighet att förhandla vid samtliga förfaranden men att skillnaden är att man har möjlighet att förhandla om annat än pris vid förhandlat förfarande?

Linda

Publicerad 28 maj 2018

Hej Linda,

När får man förhandla enligt LUF?
Vid upphandlingar på det direktivstyrda området är det enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) tillåtet att förhandla vid ett
  • förhandlat förfarande (med och utan föregående annonsering)
  • konkurrenspräglad dialog samt
  • innovationspartnerskap.
Förhandlat förfarande är alltid ett valbart förfarande, till skillnad från vad som gäller vid upphandlingar som genomförs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Vid ett innovationspartnerskap ska den upphandlande enheten förhandla med anbudsgivarna om förbättringar i deras anbud. Förhandlingarna får inte avse minimikraven eller tilldelningskriterierna och de slutliga anbuden får inte vara föremål för förhandling.

Angående förhandling vid konkurrenspräglad dialog, se inlägget Får man förhandla om det bara finns en anbudsgivare vid konkurrenspräglad dialog? i vår Frågeportal. Inlägget diskuterar möjligheterna till förhandling inom ramen för en konkurrenspräglad dialog enligt LOU, men motsvarande gäller även för konkurrenspräglad dialog enligt LUF.

Vid upphandlingar på det icke-direktivstyrda området får den upphandlande enheten förhandla med en eller flera anbudsgivare. Förhandlingar får även ske vid direktupphandling. För information om förhandling vid konkurrenspräglad dialog under tröskelvärdet, se det ovan hänvisade inlägget.

Vid förhandlingarna ska de grundläggande upphandlingsprinciperna beaktas.

Vad får man förhandla om enligt LUF?
Vid upphandlingar på det direktivstyrda området finns en uttrycklig begränsning i LOU att förhandlingarna inte får avse minimikraven eller tilldelningskriterierna. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i LUF vid upphandlingar på det direktivstyrda området förutom vid inrättandet av innovationspartnerskap. Varför LUF skiljer sig från LOU i det här avseendet framgår dessvärre inte av förarbetena, varför rättsläget får betraktas som oklart. Eventuellt kan en upphandlande organisation få viss vägledning om vad får man förhandla om enligt LUF utifrån vad som gäller enligt LOU, eftersom LUF generellt sett inte är lika detaljreglerad och därmed mer flexibel vid tillämpningen jämfört med LOU.

Vid upphandlingar enligt LUF på det icke-direktivstyrda området finns det däremot bestämmelser om förhandling vid upphandlingar. Där framgår att en upphandlande organisation får förhandla med en leverantör om samtliga aspekter av upphandlingsdokumenten, förutom minimikrav och tilldelningskriterier, samt att den upphandlande organisationen får förhandla om samtliga aspekter av leverantörens anbud och andra handlingar som lämnats in av leverantören.

Läs mer om vad man får förhandla om enligt LOU i inlägget Vad får man förhandla om enligt LOU? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 6 kap. 27 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) - förhandling vid innovationspartnerskap
  • 19 kap. 16 § LUF - förhandling vid upphandlingar på det icke-direktivstyrda området.
Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

31 maj 2018 (Uppdaterat 03 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.