Start

Påverkas offentlig upphandling av diskrimineringslagen?

Publicerad 30 maj 2018
Hur blir jag som upphandlare/tjänsteman påverkad av diskrimineringslagen?

Burak

Publicerad 30 maj 2018

Hej Burak,

Din fråga är väldigt brett formulerad, men exempelvis kan förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt nämnas. Förordningen syftar till att öka medvetenheten och efterlevnaden av diskrimineringslagen (2008:567). I förordningen åläggs ett antal statliga myndigheter att vid kontraktstilldelning av en tjänst eller byggentreprenad inkludera särskilda kontraktsvillkor om kontraktet har en löptid på åtta månader eller längre och har ett beräknat värde på minst 750 000 kronor. Villkoren ska ha till ändamål att motverka diskriminering hos leverantören. Förordningen är avsedd för, och är tvingande för, statliga myndigheter, men det finns inget hinder mot att sådana villkor tillämpas även av andra upphandlande myndigheter eller enheter.

I sammanhanget kan det även nämnas att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en Vägledning för jämställd upphandling.

Inom ramen för Upphandlingsmyndighetens Frågeportal kan vi inte ge stöd och vägledning i hur du som tjänsteman påverkas av diskrimineringslagen. Eventuellt kan du hitta ytterligare information på Diskrimineringsombudsmannens webbplats.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

31 maj 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.