Start

Vad är en fördelningsnyckel?

Publicerad 26 juni 2018
Hej, vad är en fördelningsnyckel?
Med vänlig hälsning,

Dara

Publicerad 26 juni 2018

Hej Dara,

Fördelningsnyckel kallas ibland de objektiva villkoren för kontraktstilldelning som finns i ramavtal med flera leverantörer och som har samtliga villkor fastställda för tilldelning av kontrakt. Exempel på fördelningsnycklar är rangordning, turordning eller den enskildes behov.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 512 och s. 518-519 - definition av fördelningsnyckel
  • 7 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - myndigheten ska tillämpa objektiva villkor för att avgöra vilken av leverantörerna som ska tilldelas kontraktet.
Med vänlig hälsning,

Gustav

27 juni 2018 (Uppdaterat 29 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.