Start

Annonsering av upphandling enligt LUFS

Publicerad 16 juli 2018
Den 25 oktober 2023 blir EU:s nya standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar, eForms, obligatoriskt att använda vid annonsering över tröskelvärdena. Det här inlägget berörs i viss utsträckning av ändringarna men har ännu inte uppdaterats med aktuell information. Vi avser uppdatera inlägget inom kort.

Vi är en upphandlande myndighet och ska upphandla enligt LUFS. Hur ska man annonsera vid ett öppet förfarande enligt LUFS och vad ska man använda sig av för annonsdatabas? Är det någon skillnad om vi använder oss av 15 kap. LUFS?

Hans

Publicerad 16 juli 2018

Hej Hans,

Annonsering vid upphandling över tröskelvärdet enligt LUFS
En upphandling som ska genomföras enligt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) vars värde överstiger tröskelvärdet  ska annonseras i TED och i en registrerad annonsdatabas. Vad annonsen ska innehålla framgår av Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/1986. I standardformulär 17 finner du information om annonsering av en upphandling enligt LUFS.

Den upphandlande organisationen kan efter den annonserat i TED enligt 9 § upphandlingsförordningen välja att sprida information om upphandlingen på exempelvis sin webbplats eller andra annonseringsdatabaser.

Annonsering vid upphandling under tröskelvärdet enligt LUFS
Understiger en upphandling enligt LUFS tröskelvärdet eller om upphandlingen avser sådana tjänster som anges i bilaga 3 (B-tjänster) ska endast 15 kap. LUFS tillämpas.

Vid upphandling enligt 15 kap. LUFS ska den upphandlande organisationen annonsera i en registrerad annonsdatabas. Sådana databaser tillhandahålls av ett antal privata leverantörer på marknaden. På Konkurrensverkets webbplats hittar du ett annonsdatabasregister där samtliga registrerade databaser finns publicerade.

Källhänvisningar
  • 2 § andra stycket upphandlingsförordningen (2016:1162) - en upphandling som ska genomföras enligt LUFS vars värde överstiger tröskelvärdet ska annonseras i TED
  • 9 § upphandlingsförordningen (2016:1162) – tidpunkt för offentliggörande av annonser på nationell nivå
  • 8 kap. 5 § lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) - annonser enligt LUFS ska publiceras i en registrerad annonsdatabas
  • 1 kap. 2 § tredje stycket LUFS - när 15 kap. LUFS ska tillämpas
  • 15 kap. 7a § LUFS - vid upphandling enligt 15 kap. LUFS ska annonsering ske i en registrerad annonsdatabas.
Med vänlig hälsning,

Rasmus

16 juli 2018 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.