Start

Hur ska en upphandling enligt LUFS annonseras?

Publicerad 16 juli 2018
Vi är en upphandlande myndighet och ska upphandla enligt LUFS. Hur ska man annonsera vid ett selektivt förfarande enligt LUFS och vad ska man använda sig av för annonsdatabas? Är det någon skillnad om vi använder oss av 15 kap. LUFS?

Hans

Publicerad 16 juli 2018

Hej Hans,

Annonsering vid upphandling över tröskelvärdet enligt LUFS
En upphandling som ska genomföras enligt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) och vars värde överstiger tröskelvärdet ska annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily (TED) och i en registrerad annonsdatabas.

Vilka uppgifter som ska ingå i olika annonser framgår av EU:s genomförandeförordning om standardformulär för annonsering, ”eForms”. Standardformulären framgår av fält som anges i tabellformat i förordningens bilaga. I bilagan finns två tabeller. Av den första tabellen framgår vilken kolumn i den andra tabellen som är aktuell för respektive typ av meddelande som publiceras i TED. Kolumn 18 i tabell 2 visar vad ett meddelande om en upphandling ska innehålla när det är fråga om ett selektiv förfarande, förhandlat förfarande med föregående annonsering eller konkurrenspräglad dialog enligt LUFS.

Annonsering vid upphandling under tröskelvärdet enligt LUFS
Understiger värdet av en upphandling enligt LUFS tröskelvärdet eller om upphandlingen avser sådana tjänster som anges i bilaga 3 (B-tjänster) ska endast 15 kap. LUFS tillämpas. Vid upphandling enligt 15 kap. LUFS ska den upphandlande organisationen annonsera i en registrerad annonsdatabas. På Konkurrensverkets webbplats hittar du ett annonsdatabasregister där samtliga registrerade databaser finns publicerade.

Läs mer
Läs mer om annonsering på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 2 § andra stycket upphandlingsförordningen (2016:1162) – en upphandling enligt LUFS vars värde överstiger tröskelvärdet ska annonseras i TED
  • 5 § upphandlingsförordningen – en annons som skickas till TED ska utformas enligt genomförandeförordningen avseende eForms
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1780 (eForms) – EU:s standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar (konsoliderad version)
  • 8 kap. 5 § lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) – annonser enligt LUFS ska publiceras i en registrerad annonsdatabas
  • 14 § upphandlingsförordningen – vad en annons under tröskelvärdet ska innehålla
  • 15 kap. 7 § LUFS – vid upphandling enligt 15 kap. LUFS ska annonsering ske i en registrerad annonsdatabas.
Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

16 juli 2018 (Uppdaterat 18 januari 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.