Start

Annonsering av upphandling enligt LUFS

Publicerad 16 juli 2018
Vi är en upphandlande myndighet och ska upphandla enligt LUFS. Hur ska man annonsera vid ett öppet förfarande enligt LUFS och vad ska man använda sig av för annonsdatabas? Är det någon skillnad om vi använder oss av ett förenklat förfarande i 15 kap. LUFS?

Hans

Publicerad 16 juli 2018

Hej Hans,

Annonsering vid upphandling över tröskelvärdet enligt LUFS
En upphandling vars värde överstiget tröskelvärdet som ska genomföras enligt LUFS ska annonseras i TED och i en registrerad annonsdatabas. Vad annonsen ska innehålla framgår av Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/1986. I standardformulär 17 finner du information om annonsering av en upphandling enligt LUFS.

Den upphandlande myndigheten kan efter den annonserat i TED enligt 9 § upphandlingsförordningen välja att sprida information om upphandlingen på exempelvis sin webbplats eller andra annonseringsdatabaser.

Annonsering vid förenklat förfarande enligt LUFS
Understiger en upphandling enligt LUFS tröskelvärdet eller om upphandlingen avser sådana tjänster som anges i bilaga 3 (B-tjänster) ska endast 15 kap. LUFS tillämpas. Förenklat förfarande är ett förfarande som genomförs enligt det aktuella kapitlet.

Vid ett förenklat förfarande ska den upphandlande myndigheten annonsera i en registrerad annonsdatabas. Sådana databaser tillhandahålls av ett antal privata leverantörer på marknaden. På Konkurrensverkets webbplats hittar du ett annonsdatabasregister där samtliga registrerade databaser finns publicerade.

Källhänvisningar
  • 2 § andra stycket upphandlingsförordningen (2016:1162) - en upphandling vars värde överstiget tröskelvärdet som ska genomföras enligt LUFS ska annonseras i TED
  • 8 kap. 5 § lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) - annonser enligt LUFS ska publiceras i en registrerad annonsdatabas
  • 1 kap. 2 § tredje stycket LUFS - när 15 kap. LUFS ska tillämpas
  • 15 kap. 3 § första stycket LUFS - förenklat förfarande
  • 15 kap. 7a § LUFS - vid ett förenklat förfarande ska den upphandlande myndigheten annonsera i en registrerad annonsdatabas.
Med vänlig hälsning,

Rasmus

Upphandlingsjurist

16 juli 2018 (Uppdaterat 19 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.