Start

Vilka transportkrav kan vara proportionerliga?

Hej, vad skulle ni ange är rimliga miljökrav avseende transport i ett avtal med frekventa utkörningar, exempelvis att man levererar frukt till en myndighet veckovis..

Anders

Publicerad 06 augusti 2018

Hej Anders,

Vad roligt att du vill ställa miljökrav. Vilka miljökrav som är proportionerliga varierar från fall till fall. Läs mer om proportionalitetsprincipen på vår webbplats och i inlägget Kan man ställa så höga hållbarhetskrav att vissa leverantörer inte kan lämna anbud? i vår Frågeportal.

Att till exempel leverera frukt en gång i veckan till en myndighet är kanske en relativt liten upphandling, och att ställa många miljökrav i den kan minska antalet anbudsgivare. Om myndigheten är stor och finns på flera platser som exempelvis Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, eller om den upphandlande myndigheten är en kommun som vill ha fruktleveranser till exempelvis skolor, så kan transporterna däremot bli en viktig fråga. Generellt ska en behovsanalys och en marknadsundersökning kunna ge svar på frågan om på vilka krav som är relevanta att ställa och ge en bild av vad leverantörerna kan erbjuda.

För att minska miljöpåverkan från transporter är den viktigaste faktorn att försöka att minska själva transporterna - det vill säga körsträckorna. Det krav som ger mest effekt för att minska klimatpåverkan från fordon är att ställa krav som ger minskade koldioxidutsläpp. Detta kan göras genom att ställa krav på energianvändning och att främja förnybara drivmedel. Krav på Euroklass är ett krav som minskar utsläppen av partiklar och kväve, men inte koldioxid. I tätorter är det ett krav som förbättrar den lokala luften. Ett annat alternativ kan vara att premiera transporter med exempelvis cykel.

Med vänlig hälsning

Heini-Marja

Hållbarhetsspecialist

08 augusti 2018 (Uppdaterat 22 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.