Start

Upphandlingsregelverket från 1800-talet

Publicerad 05 september 2018
Hej, jag undrar hur regelverket har förändrats från 1800talet tills idag?

sara

Publicerad 05 september 2018

Hej Sara!

Nedan följer en kort redogörelse av några historiska förändringar inom upphandlingsrätten som kan vara av intresse.

Upphandlingsrättens historia i korthet
Den första förordningen avseende regelverket för upphandlingar i Sverige är 1893 års förordning angående statens upphandlings- och entreprenadväsende med mera (nr 96), som kom att gälla fram till år 1920.

Till mitten av 1900-talet angav bestämmelserna i princip att svenska varor hade företräde framför utländska varor, även om syftet även var att säkerställa affärsmässighet. Kravet på affärsmässighet skärptes först när 1952 års upphandlingskungörelse antogs. Bland annat föreskrevs att sysselsättningssituationen inte fick inverka på myndigheternas beslut.

Först år 1973 började tjänster också omfattas av regelverket för statliga upphandlingar i samband med upphandlingskungörelsen (1973:600). Det kom sedan en ny förordning år 1986. År 1992 kom den första versionen av LOU (1992:1528).

År 1995 blir Sverige medlem i EU, men först 2008 ersattes 1992 års lag med en ny LOU (2007:1091) samtidigt som den första LUF (2007:1092) trädde i kraft.  År 2011 tillkom LUFS (2011:1029).

2007 års LOU och LUF ersattes 1 januari 2017 av 2017 års LOU (2016:1145), LUF och LUK.

Med vänlig hälsning,

Klara

07 september 2018 (Uppdaterat 17 september 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.