Start

Hur resonerar ni när ni tar fram hållbarhetskraven i relation till marknadsanalysen?

Hej,
Hur resonerar ni när ni tar fram hållbarhetskraven i relation till marknadsanalysen? Vad är skillnaden mellan basnivå och avancerad nivå i relation till marknaden?
Hur aktuella är era förslag på hållbarhetskrav i relation till:
- marknadens möjlighet att tillgodose kraven.
- omfattningen av konkurrensen.
- förväntat påverkan på priset.
- eventuell påverkan på leveranssäkerhet.Dolores Öhman

Publicerad 21 oktober 2020

Hej!

Tack för din fråga. Vi tar fram våra hållbarhetskriterier i samverkan med en referensgrupp bestående av leverantörer, branschorganisationer och upphandlande organisationer och andra intressenter. Tillsammans med referensgruppen gör vi en bedömning av vilken på vilken nivå de föreslagna kraven motsvarar. I den bedömningen tas hänsyn till flera aspekter, bland annat marknadstillgång, påverkan på pris, men också hur komplicerat det är att verifiera och följa upp kravet. På den här sidan kan du läsa mer om våra kravnivåer.

Våra kravnivåer är en rekommendation. Att bedöma hur hållbarhetskriterierna påverkar pris och marknadstillgång i den enskilda upphandlingen är mycket svårt i vårt kriteriearbete. Det kan vara andra förutsättningar, krav och villkor som påverkar tillgång och pris samt leverantörernas vilja att lämna anbud i den aktuella upphandlingen. Det är därför viktigt att man själv gör marknadsanalyser utifrån från sina egna förutsättningar innan man använder våra kriterier.

Joakim

Hållbarhetsspecialist

22 oktober 2020 (Uppdaterat 03 maj 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.