Start

Hur bör man arbeta med kriterierna från kriteriebiblioteket i den upphandlande organisationen?

Hej,
Jag tolkar det som att man utan någon speciell kompetens inom miljö kan använda sig av er kriteriewizard när man ska ställa miljökrav. Gäller detta alla nivåer? Jag är studerande och på min praktik pratas det mycket om att en upphandlare inte har rätt kompetens att ställa, utvärdera samt följa upp miljökrav utan att det behöver göras av någon som har den kompetensen. Är det inte meningen att ni tagit fram kriteriebibliotekwt/wizard just för att en upphandlare ska kunna ställa dessa krav?

Sara Johansson

Publicerad 22 juni 2020

Hej Sara,

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier är framtagna i syfte att en upphandlande organisation ska kunna använda dem i samband med upphandling inom vissa områden. Hållbarhetskriterierna är frivilliga att tillämpa och vilken nivå, det vill säga bas-, avancerad- eller spjutspetsnivå, som används ska väljas utifrån föremålet för upphandlingen, branschens förutsättningar samt den upphandlande myndighetens behov, kunskap och förutsättningar.

I rollen som upphandlare är det inte ovanligt att man genomför upphandlingar inom en mängd olika produkt- och tjänsteområden. Upphandlaren är många gånger expert på upphandlingslagstiftningen men saknar spetskompetens vad gäller de produkt- och tjänsteområden som upphandlingen avser. Även om det i hållbarhetskriterierna finns förslag på verifikat som ska lämnas in för att säkerställa att ett visst kriterium är uppfyllt så kan granskningen av verifikatet kräva viss specialkompetens.

När den upphandlande myndigheten väljer att använda sig av våra hållbarhetskriterier i en upphandling så bör arbetet med att exempelvis besluta vilken nivå som ska gälla för kraven samt prövningen av verifikatet göras gemensamt i organisationen, där rätt kompetens bidrar med rätt kunskap för ändamålet. Detsamma gäller för uppföljningen av kriterierna under avtalstiden.

Läs mer om hur våra kriterier kan användas i inlägget Kan man justera Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för att passa i det enskilda fallet? i vår Frågeportal.

Med vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

26 juni 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.