Start

Modell för prioritering av hållbarhetskrav i upphandling

Hej,

Jag undrar hur Upphandlingsmyndigheten prioriterar mellan vilka verksamhetsområden där hållbarhetskriterier ska ställas? Eller använder ni er av någon typ av modell/riskbedömning för vilka områden där hållbarhetskriterier ska tas fram?

Jag arbetar som miljösamordnare och håller på att i samarbete med inköp och upphandling ta fram en prioriteringsmodell för när vår organisation ska ställa hållbarhetskrav och inte. Prioriteringen grundar sig så här långt på verksamhetens betydande miljöaspekter (aktiviteter med högst påverkan på miljön). Tänker mig att om ni har en bra modell kanske vi kan inspireras av den?

Vänligen

Johanna Lampinen Dunér

Publicerad 26 mars 2019

Hej Johanna!

Tack för din fråga. De egna miljöaspekterna är en bra utgångspunkt när man som upphandlande organisation ska bedöma om det ska ställas hållbarhetskrav.

Vi använder också en prioriteringsmodell när vi bedömer vilka produktgrupper som vi ska ta fram hållbarhetskriterier för. I vår prioriteringsmodell ingår bland annat bedömningar av :
  • vilken miljöpåverkan produktgruppen ger upphov till i ett livscykelperspektiv
  • påverkan på social hållbarhet
  • i vilken mån upphandling kan påverka produktområdet
  • vilken efterfrågan det finns hos våra kunder, vilket vi bland annat ser genom statistik över nedladdningar av våra hållbarhetskriterier.
Vänliga hälsningar,

Joakim

Hållbarhetsspecialist

29 mars 2019 (Uppdaterat 23 augusti 2021)

Tack Joakim för ditt svar! Låter mycket intressant. Är det du som varit med och tagit fram modellen? Vore det möjligt att få höra lite mer om exempel på hur ni resonerar när ni t.ex. bedömer påverkan på social hållbarhet?

Tack på förhand vänligen
Johanna

ps. Stort Tack för en mycket bra webbplats som jag tycker ger stöd i de flesta frågor

Johanna Lampinen Dunér

08 april 2019

Hej!

Det är roligt att höra att du får stöd av vår webbplats!

Vår prioriteringsmodell är ett planeringsverktyg som ger en översiktlig bild för vår långsiktiga planering.

När det gäller social hållbarhet så finns det numera bestämmelser om att vissa upphandlingar ska innehålla arbetsrättsliga villkor. Vi har en hel del information kring detta på vår webbplats och hur vi resonerar kring social hållbarhet. Bland annat här kan du läsa mer: Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor. Där hittar du också länkar till våra filmer som beskriver negativ påverkan på sociala hållbarhet inom olika områden. Jag hoppas att det kan vara till hjälp!

Joakim

Hållbarhetsspecialist

08 april 2019 (Uppdaterat 22 juli 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.