Start

Kan man ha utförandeentreprenad utan mängdförteckning?

Publicerad 10 september 2018
Om man har en ramavtalsupphandling som medger förnyad konkurrensutsättning avseende anläggningsarbeten enligt AB04, utförandeentreprenad. Kan man då genomföra förnyad konkurrensutsättning inom ramavtalen med enbart ritningar och en teknisk beskrivning, utan mängdförteckning?

Johan

Publicerad 10 september 2018

Hej Johan,

Vilka möjligheter och begränsningar som finns i en förnyad konkurrensutsättning framgår i första hand av ramavtalet i den aktuella upphandlingen. Om det till exempel anges i ramavtalet att en mängdförteckning ska bifogas i upphandlingsdokumenten i en förnyad konkurrensutsättning ska detta ske.

Av kommentaren till AB 04 kapitel 1 § 3 andra stycket framgår att om en mängduppgift i mängdförteckningen har utelämnats så ska mängden normalt anses vara noll. Det innebär att, om det ingår i entreprenaden så har entreprenören rätt att ta betalt från första mängd.

Du kan istället för att ange mängduppgifter i mängdförteckningen hänvisa till ett annat ställe i förfrågningsunderlaget(upphandlingsdokumenten) till exempel en mängd i en ritning. Om en väsentlig post i mängdförteckningen saknas (till exempel värmepannan i ett värmekraftverk eller armering i en betongkonstruktion) så borde bestämmelsen i AB 04 kapitel 1 § 2 om att kontraktshandlingarna kompletterar varandra vara tillämplig.

Av AB 04 kap. 1 § 1 framgår vidare att arbeten som inte redovisats i kontraktshandlingarna inte heller omfattas av entreprenörens åtagande. Om mängdförteckningen helt saknas i en förnyad konkurrensutsättning kan det alltså finnas en betydande risk för att omfattningen av kontraktsarbetena inte går att fastställa. Om mängderna inte är fastställda riskerar entreprenörerna att räkna utifrån olika förutsättningar och anbuden blir svåra att jämföra. Vad som sedan ingår i uppdraget och i förlängningen kontraktssumman kan i sådana fall komma att bli en onödig diskussionsfråga mellan parterna.

Om det i ramavtalet finns en á-prislista, så ska den vanligen ingå i kontraktshandlingarna i den förnyade konkurrensutsättningen om det inte framgår annat av ramavtalet, den ligger då enligt AB04 även till grund för ÄTA-arbeten och reglerbara mängder. En Á-prislista bör kunna kompletteras med aktuella mängder i en förnyad konkurrensutsättning.

Vänliga hälsningar,

Maria

19 september 2018 (Uppdaterat 17 september 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.