Start

Går det att överpröva ett avbrytande av en direktupphandling?

Publicerad 01 oktober 2018
Hej,
I och med att avtalspärr inte gäller vid direktupphandling undrar jag om det går att överpröva ett beslut om avbrytande av en direktupphandling?

Anonym

Publicerad 01 oktober 2018

Från och med 1 februari 2022 gäller nya förenklade regler för icke-direktivstyrda upphandlingar. För information om vad som gäller för direktupphandlingar som påbörjats efter 1 februari avseende möjligheten att överpröva ett beslut om att avbryta upphandlingen, se inlägget Går det att överpröva ett avbrytandebeslut av en direktupphandling? i vår Frågeportal.

Hej!

Reglerna om avtalsspärr är inte tillämpliga när en upphandlande myndighet avbryter en upphandling, oavsett vilket upphandlingsförfarande det rör sig om. Det innebär att även när upphandlande myndigheter inte är skyldiga att tillämpa reglerna om avtalsspärr har leverantörer som har talerätt möjlighet att begära omprövning av ett avbrytande av en upphandling. En leverantör som inte har eller har haft något intresse av att tilldelas kontrakt i upphandlingen anses inte ha någon talerätt.

En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan 10 dagar har gått från det att den upphandlande myndigheten har skickat en underrättelse om beslutet. När den upphandlande myndigheten inte skickar en underrättelse måste effekten bli att det inte uppkommer någon överprövningsfrist, det vill säga det finns ingen tidsfrist att förhålla sig till i den situationen.

Läs mer
Läs mer om överprövning av avbrytandebeslut i inlägget Går det att ansöka om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • Högsta förvaltningsdomstolens dom i HFD 2017 ref. 62 - vem som har talerätt
  • 20 kap. 4, 6 och 12 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - grund och tidsfrister för ansökan om överprövning
  • Asplund, Anders, m.fl., Överprövning av upphandling - och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, Jure, Stockholm, 2012 s. 230–231 - när den upphandlande myndigheten inte skickar en underrättelse måste effekten bli att det inte uppkommer någon överprövningsfrist, det vill säga det finns ingen tidsfrist att förhålla sig till i den situationen.
Med vänlig hälsning,

Klara

03 oktober 2018 (Uppdaterat 02 april 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.