Start

Får man välja olika delar av olika dialogparters lösningar i en konkurrenspräglad dialog?

Hej, jag önskar från om dialogfasen under konkurrenspräglad dialog.

Är följande korrekt uppfattat?
  • att dialogen ska ha anbudsgivarens lösning som utgångspunkt, inte beställarens preliminära kravspecifikation.
  • att beställaren inte får sammanställa de bästa elementen ur anbudsgivarnas olika lösningar, och därigenom få möjlighet att successivt "kombinera ihop" en allt bättre kravspecifikation under dialogfasen.
Men när beställaren erhåller en betydande kunskapsuppbyggnad under dialogfasen, hur ska den utvalda anbudsgivaren kunna förhindra att beställaren kombinerar ihop de bästa elementen från deltagande anbudsgivare, och slutligen presenterar en kravspecifikation som representerar de bästa elementen i konkurrerande lösningar?

Hälsningar
Per Hammar

Per Hammar

Publicerad 23 oktober 2018

Hej Per,

En konkurrenspräglad dialog syftar till att identifiera och definiera hur den upphandlande myndighetens behov kan tillgodoses på bästa möjliga sätt. Dialogen får omfatta alla aspekter av kontraktet, det vill säga både tekniska, ekonomiska och juridiska aspekter.

Hur ska dialogen föras?
Dialogen ska föras individuellt mellan den upphandlande myndigheten och varje dialogpart. Diskussionerna ska endast avse den sökandens lösning och inför varje dialogmöte bör det vara tydligt vilken eller vilka frågor som ska diskuteras och vad som ska uppnås. Normalt sker detta genom att den upphandlande myndigheten förser dialogparterna med ett dialogunderlag, i vilket den upphandlande myndigheten ställer frågor om dialogparternas respektive möjligheter att genom sina lösningar tillgodose beställarens behov. Mer precist kan det handla om frågor om vad som är tekniskt möjligt samt vilka risker och kostnadsdrivande faktorer som finns.

Kan en upphandlande myndighet välja ut delar av en lösning?
Det stämmer att det inte är möjligt för en upphandlande myndigheten att, utan dialogparternas samtycke, välja ut exempelvis en dialogparts finansiella lösning och en annan dialogparts tekniska lösning och slå ihop dessa till en lösning. Det är inte heller möjligt att kombinera två deltagares tekniska lösningar till en. Ett sådant agerande kallas cherry picking och är inte tillåtet, eftersom det skulle strida mot likabehandlingsprincipen och den absoluta sekretessen.

Det är inte upp till dialogparterna att säkerställa att den upphandlande myndigheten inte använder sig av cherry picking, utan den upphandlande myndigheten är givetvis själv skyldig att se till att relevanta bestämmelser iakttas. Till exempel kan den upphandlande myndigheten upprätta en överenskommelse mellan den upphandlande myndigheten och deltagaren efter varje dialogmöte om vad som utgör specifik information som kan omfattas av sekretess och vad som utgör generell information som kan meddelas andra. På så vis förtydligas vad som får spridas och inte.

Läs mer
För mer information om hur en konkurrenspräglad dialog kan genomföras, se vår webbplats.

Med vänliga hälsningar,

Linnea

25 oktober 2018 (Uppdaterat 01 februari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.