Startsida

Hur upphandlar man skyddat boende?

Hej
Har en fundering gällande upphandling av skyddat boende.

Måste man upphandla den tjänsten? Verksamheten anser att det är förknippat med en fara och risk om skyddat boende som tjänst ska upphandlas. Med upphandling menas ramavtal. Genom att direktupphandla tjänsten vid behov minska risken för eventuella utövare att hitta den skyddade personen. Risken för att uppgifter om vart kommunens invånare med skyddad identitet och boende finns ökar då man genomför upphandlingen enligt lag. Hur ser ni på detta?

Ser gärna era kommentarer i ämnet.

Tack på förhand

Linda Nilsson

Publicerad 21 november 2018

Hej,

Utgångspunkten är att en upphandlande myndighets köp ska konkurrensutsättas enligt LOU. Upphandlingsmyndigheten har inte tagit ställning i frågan hur lämpligt det är att en viss tjänst omfattas av upphandlingslagstiftningen eller inte. Vi har därför svårt att besvara din fråga, men nedan följer ett svar om hur man kan resonera.

Direktupphandling
Det finns tjänster som är undantagna från upphandlingslagstiftningen, exempelvis vissa juridiska tjänster (se 3 kap. 22 § LOU). Det finns inget motsvarande undantag för skyddat boende. Utifrån omständigheterna i det enskilda fallet får då avgöras om det är möjligt att direktupphandla tjänsten.

Det är möjligt att genomföra direktupphandling till ett belopp som överstiger direktupphandlingsgränsen om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan föreligga för socialtjänster i vissa fall, där relationen mellan vårdgivare och brukare (vård- och omsorgstagare) skulle störas och vården eller omsorgen därmed försämras om tjänsterna skulle konkurrensutsättas. Synnerliga skäl kan även finnas för sådana situationer där det endast finns ett möjligt vård- och boendealternativ på grund av vårdbehov eller anhöriganknytning.

Läs gärna mer om direktupphandling i inläggen Vad gäller vid direktupphandling? och Direktupphandling på grund av synnerliga skäl i vår Frågeportal.

Upphandling av välfärdstjänster
Skyddat boende är en välfärdstjänst som omfattas av bilaga 2 a till LOU. Det innebär att direktupphandlingsgränsen är mycket högre än för vanliga tjänster och att upphandlingar som understiger tröskelvärdet för omfattar av mycket få regler.

Läs mer om Upphandling av välfärdstjänster och Upphandla eller utkontraktera vård och omsorg på vår webbplats.

Läs mer
Läs mer om när en kommun måste upphandla skyddat boende och vilka finansieringsmöjligheter som finns i inlägget Måste man upphandla skyddat boende och kan finansiering av skyddat boende vara statsstöd? i vår Frågeportal. Se även vår vägledning Hur kan kommuner finansiera eller anskaffa skyddat boende? på vår webbplats.

Med vänliga hälsningar,

Nina

3 december 2018

Tack för svaret!

Min följdfråga blir då: Vad ingår i begreppet välfärdstjänster?

Tack på förhand

Linda Nilsson

Linda Nilsson

3 december 2018

Hej Linda,

Du hittar alla de tjänster som ingår i bilaga 2a till lagen om offentlig upphandling (LOU). Se bilaga 2 a till LOU på vår webbplats.

I välfärdstjänster ingår bland annat socialtjänster, där bland annat kvinnojoursverksamhet ingår..

Hälsningar,

Nina

12 december 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.