Start

Vad gäller vid direktupphandling?

Publicerad 09 augusti 2018
Hej!

Jag har en fråga gällande direktupphandling med kommuner. Innebär direktupphandlingsgränsen att man kan sälja en tjänst med ett värde under det gränsbeloppet till en kommun utan att de behöver gå ut med en förfrågan? Eller vad är det som egentligen gäller?

Hälsningar Cornelia

Cornelia Hartman

Publicerad 09 augusti 2018

Hej Cornelia,

När är det tillåtet att direktupphandla?
Direktupphandling kan användas i följande situationer:
 • om upphandlingens värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen,
 • till följd av olämpliga anbudsansökningar eller anbud,
 • till följd av ogiltiga eller oacceptabla anbud,
 • vid synnerlig brådska och vissa andra fall, eller
 • vid överprövning.  
Värdet av en upphandling ska beräknas till det totala belopp som, enligt den upphandlande myndighetens uppskattning, ska betalas enligt de varukontrakt, tjänstekontrakt eller byggentreprenadkontrakt som ingår i upphandlingen. När värdet bestäms ska options- och förlängningsklausuler som anges i något av upphandlingsdokumenten inbegripas som om de hade utnyttjats.

Hur fungerar en direktupphandling?
En direktupphandling är ett upphandlingsförfarande utan särskilda formkrav eller krav på annonsering. Det finns alltså inga bestämmelser om till exempel konkurrensutsättning, tidsfrister eller liknande. Detta innebär att den upphandlande organisationen har stor frihet att själv välja hur en direktupphandling ska genomföras.

En direktupphandling kan i sin enklaste form vara att en upphandlande organisation tar kontakt med en leverantör och kommer överens med denne om uppdraget. Även om det inte finns några formkrav för hur en direktupphandling ska gå till ska den upphandlande organisation ändå följa de grundläggande upphandlingsprinciperna. De grundläggande upphandlingsprinciperna kan få större praktisk betydelse när organisationen väljer att vända sig till flera leverantörer genom exempelvis annonsering, jämfört med en upphandling där kontakt tas med endast en leverantör.

Sammanfattningsvis har upphandlande organisationer en relativt långtgående frihet att utforma och genomföra direktupphandlingar efter det egna behovet om någon av förutsättningarna för direktupphandling är uppfylld.

Läs mer
 • om Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2018 ref. 60 - de grundläggande upphandlingsprincipernas betydelse vid direktupphandling
 • om direktupphandling på vår webbplats.

Källhänvisningar
 • 19 a kap. 2–6 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – förutsättningarna för när direktupphandling får användas
 • 19 a kap. 1 § och 5 kap. 3 § LOU – hur värdet av en upphandling ska beräknas  
 • 19 a kap. 8 § LOU - de grundläggande upphandlingsprinciperna ska beaktas vid direktupphandling
 • 19 a kap. 15 § LOU – den upphandlande organisationen ska besluta riktlinjer för direktupphandling. 
Med vänlig hälsning,

Rasmus

09 augusti 2018 (Uppdaterat 12 januari 2024)

Vilken är den nedre gränsen vid en direktupphandling?

mattias öberg

02 september 2020

Hej Mattias,

Det finns ingen nedre beloppsgräns för direktupphandling i någon av upphandlingslagarna. Om exempelvis en kommun behöver köpa någonting som omfattas av den aktuella lagens tillämpningsområde och det kostar en krona, så är köpet att betrakta som en direktupphandling i lagens mening.

Med vänlig hälsning,

Mattias

03 september 2020

Om man som teknikföretag blir direktupphandlad av en kommun, är det då tillåtet att direktupphandlas av andra kommuner inom samma teknikområde?

Niclas Lundmark

14 september 2020

Hej Niclas,

Upphandlingslagarna innehåller inte några begränsningar för en leverantörs möjlighet att bli direktupphandlad av flera olika upphandlande myndigheter. Det gäller oavsett vilken bransch leverantören är verksam i. Däremot finns det begränsningar för när en upphandlande myndighet får göra en direktupphandling. Så länge respektive direktupphandling är en tillåten direktupphandling finns det med andra ord inget hinder för en leverantör att teckna kontrakt med olika upphandlande myndigheter, till exempel olika kommuner.

Med vänlig hälsning,

Mattias

14 september 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.