Start

Fråga om samordnad generalentreprenad som entreprenadform

Publicerad 22 november 2018
Hej,

Om beställare handlar upp ett avtal med en leverantör för hårdvara, och i detta avtal har enbart beställaren rätt att avropa vara för att skydda leverantörens affärshemlighet. Kan upphandlingsform Samordnad generalentreprenad användas i detta fall med en annan entreprenör för att de ska samordna hela entreprenaden med varuleverantören? Hur definierar man ansvarsområde för typ garanti och tidsplan?

Estella

Publicerad 22 november 2018

Hej Estella,

Här i Frågeportalen ger vi stöd inom upphandlingens regelverk, praktik och hållbarhetsaspekter samt statsstöd. Vi kan inte se att dina frågor har något direkt samband med något av dessa områden. Läs mer om vårt uppdrag på vår webbplats.

Det kan dock noteras att ”Samordnad generalentreprenad” inte är ett upphandlingsförfarande som regleras i LOU utan en entreprenadrättslig upphandlingsform som reglerar antalet entreprenörer som ska upphandlas och dess förhållande till varandra. Det finns inga specifika bestämmelser i upphandlingslagarna om vilken entreprenadform en upphandlande myndighet eller enhet ska eller får välja i en offentlig upphandling av en byggentreprenad. En upphandlande myndighet eller enhet har därför en förhållandevis stor frihet att utforma sin upphandling utifrån verksamhetens behov. Givetvis ska kraven som ställs ha en koppling till upphandlingsföremålet och vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna för offentlig upphandling.
 
Entreprenadrätten är i hög utsträckning inte reglerad i lag. Vanligtvis reglerar parterna sina åtaganden gentemot varandra genom användning av så kallade standardavtal. Av dessa framgår bestämmelser som rör ansvar och garantier. Har du frågor om till exempel standardavtalen AB 04 eller ABT 06 och definition av ansvarsområden hänvisar vi till Byggandets Kontraktskommitté eller entreprenadkonsulter på den privata marknaden för individuell rådgivning.

Läs gärna även Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport Entreprenadupphandlingar - Hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?.

Med vänlig hälsning,

Gustav

28 november 2018 (Uppdaterat 07 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.