Start

Går det att avbryta upphandling på grund av att minimikrav på antal leverantörer inte är uppfyllt?

Publicerad 03 januari 2019
Hej!
Om man i förfrågningsunderlaget angivit att myndigheten avser att teckna avtal med 3 st leverantörer, kan man då avbryta upphandlingen om inte så många leverantörer uppfyller de obligatoriska kraven på tjänsten?

anonym

Publicerad 03 januari 2019

Hej,

Under vilka förutsättningar det är möjligt att avbryta en upphandling är inte reglerat i LOU, utan förutsättningarna har utarbetats i praxis. Det finns ingen skyldighet för en upphandlande myndighet att fullfölja en påbörjad upphandling om beslutet att avbryta upphandlingen vilar på sakligt godtagbara skäl, det innebär att det är möjligt att avbryta en upphandling även när det saknas tungt vägande skäl. En upphandlande myndighet har enligt domstolarna ansetts ha långtgående möjligheter att avgöra när den får avbryta en upphandling.

Upphandlingsdokumenten kan påverka om det finns sakligt godtagbara skäl
Upphandlingsdokumentens innehåll och utformning kan påverka bedömningen om sakligt godtagbara skäl föreligger. Det är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra om och visa att sådana skäl föreligger, exempelvis om de praktiska förutsättningarna för att genomföra upphandlingen inte kan upprätthållas på grund av att för få godtagbara anbud inkommit.

Personligen har jag svårt att se hur det inte skulle anses vara ett sakligt godtagbart skäl att avbryta en upphandling om en upphandlande myndighet i upphandlingsdokumenten har angett att upphandlingen avser ett ramavtal med exakt tre leverantörer om det visar sig att det endast finns två att ingå ramavtal med. Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga.

Källhänvisningar
  • EU-domstolens dom i mål C-92/00 HI, punkterna 40 och 41 samt Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 2078-17 – en upphandling får avbrytas om det finns sakligt godtagbara skäl 
  • RÅ 2009 ref. 43 – upphandlingsdokumentens innehåll och utformning kan påverka vad som utgör sakligt godtagbara skäl.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

07 januari 2019 (Uppdaterat 30 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.