Start

Annonseringstid vid upphandling under tröskelvärdet?

Publicerad 23 januari 2019
Hej,
Vad är det för krav på annonseringstider vid upphandling av byggentreprenader under tröskelvärdet? Jag har hittat tabeller med tider för annonsering/anbud som är över tröskelvärdet men inget för annonsering under. Är det bara skälig tid som gäller?

Anders

Publicerad 23 januari 2019

Hej Anders,

Det är korrekt uppfattat att anbudssökande och anbudsgivare vid upphandling under tröskelvärdet ska ges skälig tid att komma in med ansökningar respektive anbud. Tidsfristens längd måste bestämmas utifrån upphandlingens art, omfattning och komplexitet samt med beaktande av vilka resurser intresserade leverantörer har och kan förväntas lägga ned på att delta i upphandlingen

Reglerna om tidsfrister tar inte hänsyn till om upphandlingen avser byggentreprenad, varor eller tjänster, utan samma regler gäller för alla upphandlingar under tröskelvärdet.

Källhänvisningar
19 kap. 11 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tidsfrister för anbudsansökningar och anbud vid upphandling under tröskelvärdet.

Med vänlig hälsning,

Gustav

23 januari 2019 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.