Start

Är upphandling av inkassotjänster en tjänstekoncession?

Publicerad 25 januari 2019
Hej!
Är upphandling av inkassotjänster en tjänstekoncession?

Är värdet av en upphandling av inkassotjänster värdet av leverantörens alla påminnelseavgifter m.m., d.v.s. alla intäkter (omsättning) som Leverantören genererar av våra kunder?

Hans Engdahl

Publicerad 25 januari 2019

Hej Hans,

Nej, upphandling av inkassotjänster behöver inte nödvändigtvis ske i form av en tjänstekoncession. En annan sak är att det är vanligt förekommande att inkassotjänster tilldelas i form av en tjänstekoncession.

Den huvudsakliga skillnaden mellan en upphandling av inkassotjänster enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och en upphandling av en tjänstekoncession genom vilken en myndighet anförtror till koncessionshavaren tillhandahållandet av inkassotjänster enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK), är vem som har verksamhetsrisken i kontraktet. I en tjänstekoncession övertar koncessionshavaren (det vill säga leverantören) verksamhetsrisken (antingen efterfrågerisk eller utbudsrisk eller båda). För att läsa mer om vad en tjänstekoncession är se inlägget Vad är en tjänstekoncession? i vår Frågeportal.

Är LUK tillämplig i en upphandling ska värdet, något förenklat uppskattas till koncessionshavarens sammanlagda omsättning till följd av koncessionen under dess löptid. Läs mer i inlägget Hur beräknar man värdet av en koncession? i vår Frågeportal.

Är istället LOU tillämplig saknar leverantörens omsättning betydelse. Läs mer om att beräkna värdet på upphandlingen på vår webbplats.

Läs mer om upphandling av koncessioner på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 13, 19 och 22 §§ lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – definitionen av tjänstekoncession,
  • 1 kap. 2 och 21 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av tjänster
  • 5 kap. 2 § LUK – värdet av en koncession, och
  • 5 kap. 3 § LOU – Värdet av en upphandling enligt LOU över tröskelvärdet.

Med vänlig hälsning,

Gustav

28 januari 2019 (Uppdaterat 06 juli 2021)

Hej Gustav!
Tack för ditt svar.

Hur ska man då resonera när det gäller verksamhetsrisken? Vi som Region bedriver bl.a. vårdverksamhet som genererar en massa fakturor. Vi upphandlar tjänsten att begära in dessa betalningar då de betalningsansvariga inte betalar.
Vem har verksamhetsrisken i detta fallet?

Hans Engdahl

28 januari 2019

Hej Hans,

Hur man kan resonera när det gäller verksamhetsrisken generellt redogör vi för i inlägget Kan den upphandlande myndigheten anskaffa tjänster inom ramen för en tjänstekoncession?.

Vi gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bedöma vem som har verksamhetsrisken i er upphandling. För individuell rådgivning rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist på den privata marknaden eller i den egna organisationen.

Läs mer om koncessioner på vår webbplats.

Uppdaterad: den 10 februari 2020

Med vänlig hälsning,

Gustav

31 januari 2019 (Uppdaterat 06 juli 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.