Start

Bör det framgå vilka underleverantörer som omfattas av arbetsrättsliga villkor enligt ILO?

Publicerad 13 februari 2019
Hej!

I Upphandlingsmyndighetens ”Tillämpningsstöd: Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och villkor om hållbara leveranskedjor”, står följande:

”Bedömningen av om en underleverantör i praktiken direkt eller omedelbart fullgör kontraktet blir därmed en fråga framförallt i samband med uppföljningen, när leverantören ska redogöra för hur underleverantörer som direkt medverkat till att fullgöra kontraktet har efterlevt Villkoren.”

Bör upphandlande myndighet redan i upphandlingsdokumentet definiera/ge exempel på vad som utgör ”direkt medverkande underleverantör”. Vilka dessa är, är ju ofta långt ifrån självklart. Eller räcker det (som framgår av Tillämpningsstödet), att det definieras först i uppföljningen?

Viktor

Publicerad 13 februari 2019

Hej Viktor,

Upphandlingsmyndigheten har gjort bedömningen att det är väldigt svårt för upphandlande myndigheter att göra bedömningen om vilka underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet inför en upphandling, eftersom det inte är möjligt att på förhand ha kännedom om den blivande leverantörens aktuella leveranskedja. Möjligen skulle det vara möjligt att ge generella beskrivningar kring vilka led i leveranskedjan som avses.

Det blir därför, vilket också framgår i tillämpningsstödet, framför allt en fråga i samband med uppföljningen när leverantören ska redogöra för hur den säkerställer att underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet har efterlevt villkoren.

Med vänlig hälsning//Lisa

Lisa

Upphandlingsjurist

13 februari 2019 (Uppdaterat 18 maj 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.