Start

Gäller absolut sekretess under avtalsspärrens löptid?

Hej,

Har en kort och konkret fråga. Efter vinst av upphandlingen men inför avtalstecknande, alltså under avtalsspärren, finns det något som motsäger att man informerar externa parter om utfallet i upphandlingen?

Mvh
-Axel

Axel

Publicerad 13 februari 2019

Hej Axel,

Nej, det finns inga hinder mot att lämna ut uppgifter eller på annat sätt gå ut med information om resultatet av upphandlingen under avtalsspärren.

Så kallad absolut sekretess råder som huvudregel bara fram tills den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leverantör, eller tills den upphandlande myndigheten väljer att på annat sätt avsluta upphandlingsprocessen (till exempel vid beslut om avbrytande).

Observera dock att tilldelningsbeslutet inte nödvändigtvis innebär att civilrättslig bundenhet har uppstått. Tilldelningsbeslutet är i regel enbart preliminärt och kan komma att ändras vid till exempel en överprövning.

Läs gärna mer om vad som gäller för tilldelningsbeslut i inläggen:
Kan ett tilldelningsbeslut återkallas?  och Är anbud respektive tilldelningsbeslut bindande? Läs även mer om offentlighet och sekretess på vår webbplats, se särskilt avsnittet om absolut sekretess.

Källhänvisning
19 kap. 3 § offentlighet och sekretesslagen (OSL) – om upphandlingssekretess.

Med vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

14 februari 2019 (Uppdaterat 18 maj 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.