Start

Kan en kommun ingå som leverantör i en annan kommuns valfrihetssystem?

Publicerad 21 februari 2019
Emellanåt uppstår frågan om en kommun kan ingå i en annan kommuns valfrihetsystem och godkännas som en leverantör enligt LOV. Det har diskuterats tidigare och då var, så vitt jag minns, tolkningen att det inte var möjligt. Hur ser Upphandlingsmyndigheten på det idag? Är det någon skillnad om det handlar om ett kommunalt bolag
(" Kommun AB") eller kommunen som kommun ("X kommun")?

Marie Björkman

Publicerad 21 februari 2019

Hej Marie,

Enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) kan kommuner, inom ramen för ett valfrihetssystem, sluta avtal med leverantörer oavsett vilken juridisk form leverantören har, om leverantören finns utanför kommungränsen eller om utföraren är en annan kommun eller annan offentlig aktör. Både en kommun och ett kommunalt bolag kan alltså vara leverantörer inom ett valfrihetssystem.

Notera dock att bestämmelser i kommunallagen och konkurrenslagen kan påverka vad som är tillåtet i det enskilda fallet. För stöd i kommunalrättsliga frågor hänvisar vi till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). För mer information om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, se Konkurrensverkets webbplats.

Källhänvisningar
  • 2 kap. 3 § lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) – definitionen av leverantör
  • prop. 2008/09:29 s. 139 - en leverantör kan exempelvis vara ett enskilt företag, en ideell organisation, kommun, landsting eller annat offentligt organ
  • prop. 2008/09:29 s. 117 – utföraren kan finnas utanför kommungränsen och kan vara en annan kommun.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

22 februari 2019 (Uppdaterat 11 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.