Start

Är det någon skillnad på sociala hänsyn och etiska hänsyn?

Publicerad 26 februari 2019
Upphandlingslagstiftningen talar endast om sociala hänsyn. I detta begrepp inbegrips även etiska hänsyn.

Sociala hänsyn handlar främst om frågor som rör arbetslöshet, gynnande av missgynnade samhällsgrupper, jämställdhet och tillgänglighetsanpassning.

Etiska hänsyn handlar snarare om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Det som främst efterfrågas inom offentlig upphandling är att ILO:s kärnkonventioner samt FN:s barnkonvention ska respekteras av leverantören och dess underleverantörer vid fullgörandet av ett kontrakt. Etik kan även ses som ett förhållningssätt från den upphandlande myndighetens sida vad gäller frågor som rör jäv, mutor och bestickning.

Läs mer
Läs mer om Socialt ansvarsfull upphandling på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 26 februari 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.