Start

Upphandling av bemanning inom välfärdsområdet

Hej,

Jag tolkar de nya reglerna för upphandling av välfärdstjänster som gäller från den 1/1 2019, att dessa även omfattar upphandlingar av bemanningstjänster inom vården och omsorgen, till exempel bemanning av läkare, övrig vårdpersonal och socialsekreterare/socionomer. Gör ni samma tolkning?

Stefan Holm

Publicerad 28 februari 2019

Hej Stefan,

Ja, det gör vi. Av bilaga 2 a till lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår de CPV-koder som de nya reglerna för upphandling av välfärdstjänster omfattar. CPV-koderna framgår av Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 (CPV-förordningen). Av bilaga 2 a framgår att bland annat intervallet av CPV-koderna 98513000-2 till 98514000-9 omfattas av reglerna om upphandling av välfärdstjänster. I detta intervall finns CPV-kod 98513100-3, vilken står för bemanningstjänster för enskilda.

Även CPV-koderna 79622000-0 Tillhandahållande av hemtjänstpersonal, 79625000-1 Förmedling av läkare, 79624000-4 Förmedling av vårdpersonal och 85141200-1 och Sjukskötersketjänster-5 omfattas av bilaga 2 a.

Läs mer
Läs mer om Upphandling av välfärdstjänster på vår webbplats.
 
Källhänvisningar
  • Bilaga 2 a i LOU – lista på välfärdstjänster
  • Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 av den 28 november 2007 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG respektive 2004/18/EG om förfaranden vid offentlig upphandling, när det gäller revidering av CPV (CPV-förordningen) – CPV-koderna
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

6 mars 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.