Startsida

Hållbarhetskrav vid upphandling av tryckimpregnerat trä

Hej,

Vi håller på en trävaruupphandling och har lite frågor kopplat till tryckimpregnerat virke.

I bilaga Tabell 2. "ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper", punkt 17, står krav som rör vattenmiljön. Jag har svårt att värdera det mot den information som finns på kemikalieinspektionens hemsida när det gäller tryckimpregnerat trä. Finns det någon person som jobbar med kemikaliefrågor här på Kemikalieinspektionen som man skulle kunna få kontakt med?

Vänliga hälsningar Sofia Asplund

Sofia Asplund

Publicerad 08 mars 2019

Hej,

Vi tolkar din fråga som att du undrar om det finns några impregnerade trävaror som klarar kraven som du hänvisar till. Återkom gärna med ett förtydligande om vi missuppfattat din fråga.

Hur många behandlade trävaror som klarar Upphandlingsmyndighetens krav (på materialval i byggsammanhang) kan man få en uppfattning om genom att söka i bedömningssystemet BASTA:s sökfunktion. Söker man på "impregnerat" så får man upp ett antal träffar på trävaror som klarar kraven som är behandlade för ökad beständighet. Det är cirka 167 stycken artiklar. Genom att kontakta de två andra bedömningssystemen, Byggvarubedömningen och SundaHusMiljödata så kan man få tillgång till deras system för att göra en motsvarande sökning i dem. Ett av företagen som finns med behandlar sitt trä huvudsakligen utan kemiska bekämpningsmedel utan med kisel, i en slags "fossiliseringsprocess".

Om det inte framgår i bedömningssystemen vilka skyddsklasser för olika användningsområden (enligt Nordiska träskyddsrådet NTR) som de godkända varorna klarar av så kan man kontakta tillverkaren av de godkända varorna och fråga. Tillverkarna anges också i bedömningssystemen.

Information om impregnerat virke från Kemikalieinspektionen
I faktabladet information om impregnerat virke som finns publicerat på Kemikalieinspektionen webbplats finns att läsa att flera olika ämnen används för att impregnera trä. Många av dem kan skada både människors hälsa och miljön. 
  • Borsyra – har i djurförsök visat sig ge skador på testiklarna, nedsatt fertilitet och fosterskador hos flera djurarter. 
  • Jod-propynyl butylkarbamat (IPBC) – är giftigt för vattenlevande växter och djur. Koppar – är mycket giftigt för vattenlevande växter och djur. Kopparföreningar är dessutom bioackumulerande. 
  • Kreosot – kan framkalla cancer. Ämnet är irriterande för hud och kan ihop med solljus ge besvärliga allergiska hudreaktioner. Det är bioackumulerande och mycket giftigt för vattenlevande växter och djur. 
  • Tebukonazol – är giftigt för vattenlevande växter och djur. Det har gett fosterskador i djurförsök. 
  • Propikonazol – giftigt för vattenlevande växter och djur. 
  • Zink – är mycket giftigt för vattenlevande djur och växter och kan ansamlas (bioackumuleras) i vattenlevande växter och djur.
Tabell 2 i vårt krav utgår från de egenskaper som ämnen har eller effekter de ger upphov till. En rad sådana egenskaper och effekter sammanfaller med de effekter och egenskaper som räknas upp ovan för de ämnen som används för impregnering. Det är sannolikt så att en rad impregnerade trävaror därför inte klarar kravet. Samtidigt så finns beständighetsbehandlade trävaror som klarar kravet, som nämnts ovan.

För att kunna bedöma om impregnerat virke klarar kravet så behövs en bedömning av innehållet (det vill säga innehållsförteckning över vad impregneringen innehåller och hur mycket av olika ämnen som denna innehåller. Det är sådana bedömningar som bedömningssystemen kan hjälpa till med för att se om varan klarar kraven.

Om du vill komma i kontakt med någon på Kemikalieinspektionen så ber vi att du kontaktar dem. Kemikalieinspektionen har också en webbplats för att ställa frågor.

Med vänlig hälsning

Jens

Hållbarhetsspecialist

11 mars 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.