Start

Kan ett krav på ledningssystem anges som särskilt kontraktsvillkor istället för kvalificeringskrav?

Vi har förstått att man som UM kan kräva att leverantören har ett tredjepartscertifierat miljöledningssystem enl. 15 kap. 15 § LOU om vi ställer det som ett kvalificeringskrav.

Kan vi på ett liknande sätt kräva att leverantören har ett tredjepartscertifierat miljöledningssystem senast 12 månader efter avtalsstart, d.v.s. som ett avtalsvillkor. Eller är det här inte tillåtet t.ex. på grund av reglerna om märkning?

Caroline

Publicerad 22 mars 2019

Hej Caroline,

Ja, det är möjligt att ange detta som ett särskilt kontraktsvillkor (det vill säga ett krav som gäller för kontraktets fullgörande men som inte behöver vara uppfyllt vid tiden för anbudsinlämnande) istället för ett kvalificeringskrav.

En upphandlande myndighet har en förhållandevis stor frihet att själv besluta om vilka villkor som ska gälla för kontraktets fullgörande. Kontraktsvillkoren ska dock ha en koppling till föremålet för upphandlingen och hålla sig inom de ramar som ges av de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Att ange ett krav på en tredjepartscertifiering som ett särskilt kontraktsvillkor (även kallat avtalsvillkor) istället för ett kvalificeringskrav kan många gånger vara en lämplig lösning för att öka konkurrensen och öppna upp för fler små och medelstora företag att delta i upphandlingen. Vid en sådan lösning är det viktigt att följa upp villkoret för att säkerställa att kravet är uppfyllt inom den tidsperiod som anges i kontraktet.

Läs mer
Läs gärna mer i inläggen Krav på tredjepartscertifiering kvalitet (ISO 9001) och Kan man ställa krav på auktorisering eller certifiering av branschregler i vår Frågeportal där mina kollegor har fördjupat sig i frågan.

Källhänvisning
17 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – villkor för fullgörande av kontrakt.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

25 mars 2019 (Uppdaterat 17 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.